Hitta testpersoner till era användartester

Vi hjälper företag att få feedback på tjänster och produkter från rätt målgrupp

 • Hitta testpersoner inom snäva målgrupper
 • Gör era användartester mer effektiva
 • Historisk show up rate på över 90%

Några av de företag vi hjälper idag med att hitta testpersoner

Hur funkar det?

<em>1</em> Ni definierar önskad profil
1 Ni definierar önskad profil
Ni definierar er önskade profil och får en offert från oss på hur mycket en rekrytering skulle kosta.
<em>2</em> Vi rekryterar testpersoner
2 Vi rekryterar testpersoner
Vi rekryterar testpersoner som matchar er önskade profil och bokar in dessa till ert test.
<em>3</em> Ni genomför ert test
3 Ni genomför ert test
Ni genomför ert test med de testpersoner vi bokat in. Vi hanterar eventuella av- och ombokningar.

Vad våra kunder tycker om oss

Vanliga frågor & svar

Vilka tjänster erbjuder ni?
Vi erbjuder rekrytering av testpersoner till tester och undersökningar online eller in person.
Vilka testmetoder rekryterar ni deltagare till?
Online 
 • Remote test
 • Djupintervju
 • Card sorting
 • Telefonintervju
In person
 • Djupintervju
 • Användartester
 • Fokusgrupp
 • Co-creation workshop
 • Dagboksstudier
 • Post user study
Vilka verktyg erbjuder ni vid online remote tester?
Du som kund bestämmer själv vilket verktyg som du önskar genomföra ert test i. Våra medlemmar är vana att genomföra tester med t.ex. OBS. Vi håller just nu på att utveckla en egen mjukvara för genomförande av tester online där våra kunder får skräddarsy verktygets funktioner kopplat till moderation, observations, inspelning av sessioner, prototypvänligt UI. Datan lagras i Europa för att uppfylla datadirektivets dataskyddsförordning. FeedbackFrogs egen mjukvara kommer att lanseras under år 2022.
Vilka länder erbjuder ni testpersoner från?
Just nu erbjuder vi svenska testpersoner. Under år 2022 kommer vi att erbjuda testpersoner från fler marknader.
Vilken målgrupp erbjuder ni testpersoner från?
Vi har egentligen inga begränsningar så testa oss gärna! Vår expertis är att hitta testpersoner från snäva målgrupper och ta reda på vad som driver dem till att delta i användartester. Det gör att vi kan pusha på rätt incitament och resultatet av det är att vi hållit en show up rate på över 90% historiskt i genomförda användartester.
Hur stor volym kan ni leverera?
Vårt community består av flera tusen medlemmar och med tillräckligt god framförhållning på en förfrågan har vi inga begränsningar på hur stort antal testpersoner vi kan leverera.  Testa oss gärna :)
Hur ser er prismodell ut?
Vi har en standardiserad prismodell med ett fast pris per testperson i tre olika nivåer;
 • Basic
 • Standard
 • Custom
Priset styrs av vilken nivå rekryteringen hamnar på, plats för genomförande (in person eller online remote) samt sessionslängd.
Vad avgör vilken profilnivå en rekrytering hamnar på?
Det som styr nivån på profilen är hur hög andel av befolkningen i önskad region som finns att tillgå samt hur tillgängligheten ser ut hos önskad målgrupp sett till tid och flexibilitet. En generell profil motsvarar en stor andel av befolkningen och har en hög tillgänglighet. Ju snävare profil, desto mindre urval finns att tillgå och ju mer komplex bearbetning krävs för att kunna finna urvalet, motivera dem att delta och få inbokat deltagaren sett till tillgänglighet. Nedan ges en beskrivning av våra 3 profil nivåer. Basic profil
 • Kriterier som över 76% av befolkningen i önskad region stämmer in på
 • Hög tillgänglighet
Standard profil
 • Kriterier som 25-75% av befolkningen stämmer in på
 • Medel tillgänglighet
 • Procentuell fördelning bland önskade kriterier
Premium profil
 • Kriterier som 10-24% av befolkningen stämmer in på
 • Låg tillgänglighet
 • Procentuell fördelning bland önskade kriterier
Vad har ni för ledtider?
Våra ledtider varierar utifrån vilken profil som ska rekryteras:
 • Basic profil: 2 veckor
 • Standard profil: 2 veckor
 • Premium profil: 2 veckor för abonnemangskunder, 6 veckors ledtid till projektbaserade förfrågningar.
Hur kontaktar jag er?
Du kan kontakta oss via mail eller ringa till oss på +46852027555
Jag vill köpa ett projekt till paketpris, vad kostar det?
Begär en offert så återkommer vi med ett prisförslag.