När du hämtar ut ditt presentkort efter genomfört uppdrag hos FeedbackFrog verifierar du dig med BankID. Vi använder oss av BankID för att säkerställa att utbetalt presentkort når rätt mottagare.

Identifiering via BankID möjliggör för FeedbackFrog att hämta ut ditt personnummer samt fullständiga namn, uppgifter som enligt lag krävs för att utbetalad ersättning skall redovisas korrekt till berörande Myndighet. Ingen övrig information inhämtas via identifiering med BankID.

BankID är ett vanligt sätt att identifiera sig i digitala miljöer och kan liknas med att visa upp en legitmation, fast digitalt.

Läs mer om Mobilt BankID här >>

Har du inget BankID?

Kontakta oss, så hjälper vi dig.

Vanliga frågor & svar om BankID

Varför behöver jag legitimera mig via BankID?

Du behöver legitimera dig för att din ersättning ska betalas ut korrekt. På grund av att ersättning i form av presentkort omfattas av Socialavgiftslagen (2000:980) är vi juridiskt skyldiga att rapportera ersättningen till Skatteverket.

Kommer mina personliga uppgifter delas med tredje part?

Eftersom att din ersättning ska rapporteras till Skatteverket, delar vi ditt namn och personnummer med Myndigheten efter genomfört uppdrag.

För mer information kring hur vi hanterar dina personuppgifter, se vår Integritetspolicy.

Hur säkerhetsställer ni att min personliga information hanteras konfidentiellt?

Vi vidtar åtgärder för att hålla din data säker och skydda den mot obehörig eller olaglig behandling och mot oavsiktlig förlust, förstörelse eller skada. Till exempel vidtar vi både tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina data genom åtkomstkontroll, behörighetskontroll, inträdeskontroll och krypteringsprocedurer.

Varför har jag inte behövt legitimera mig med BankID tidigare?

FeedbackFrog genomförde i 2022 en juridisk utredning för att säkerställa att ersättningen betalas ut och redovisas korrekt. Utredningen har lett fram till att vi idag redovisar ersättningen till Skatteverket för att uppfylla de juridiska skyldigheter som ställs på oss om utbetalare.

Kopplas mitt BankID till mitt bankkonto?

Nej, vi kan inte ta del av dina bankuppgifter eller bankkonto genom ditt BankID. Vi behöver endast BankID för att legitimera dig så att din ersättning betalas ut korrekt. Uppgifterna vi hämtar genom BankID är fullständigt namn och personnummer.

Blir jag debiterad om jag inte dyker upp till ett test?

Nej du blir inte debiterad vid no-show.

Om du avbokar senare än 24 timmar innan så leder det till en anmärkning i våra system. Om du har fått två anmärkningar så kommer du tyvärr inte kunna ansöka till fler tester. Om du väljer att inte dyka upp till din inbokade tid utan att meddela oss innan om att du inte kan delta så kommer du tyvärr inte kunna delta i tester på sex (6) månader.