1. Introduktion

I denna integritetspolicy beskriver vi de personuppgifter vi samlar in, hur och varför vi använder dem samt vilka val och rättigheter du har angående de personuppgifter du delar med oss. Denna integritetspolicy gäller när du registrerar dig som deltagare för att kunna delta i studier och tester, ingår avtal med oss, besöker vår webbplats (https://www.feedbackfrog.com), kontaktar oss eller prenumererar på vårt nyhetsbrev. När vi hänvisar till ”vi” eller ”oss”, menar vi Feedbackfrog AB, som ansvarar för behandlingen av personuppgifter som beskrivs här.

Vi uppmanar dig att läsa denna integritetspolicy noggrant för att förstå hur vi kan samla in, använda och dela dina personuppgifter.

Om du har några frågor om denna integritetspolicy kan du alltid kontakta oss på support@feedbackfrog.com.

2. Vad är personuppgifter?

Med personuppgifter avses all sådan information som kan användas för att identifiera dig, såsom ditt namn, din adress, e-post och telefon, eller enhetsdata (då det kan avslöja din ungefärliga plats eller på annat sätt kopplas till dig).

3. Hur använder ni mina personuppgifter?

Vi kan komma att använda dina personuppgifter i följande syften.

 • Ge åtkomst till plattformen och ditt användarkonto. Om du vill ha tillgång till vår deltagarplattform behöver vi dina personuppgifter för att skapa ett användarkonto.
 • Matcha deltagarprofiler med studier. Om du registrerar dig för att delta i studier behöver vi behandla dina uppgifter för att matcha din profil med olika studier samt för att meddela dig när det finns en studie som matchar din profil.
 • Utge ersättning för ditt deltagande. Om du deltar i en studie kommer vi att behandla dina uppgifter för att ersätta dig för ditt deltagande.
 • Möjliggöra smidiga besök på vår webbplats. När du besöker vår webbplats behandlar vi olika tekniska data (läs mer i stycket nedan) för att tillhandahålla en säker och fungerande webbplats.
 • Ingå och fullfölja avtal. Om du är företagsrepresentant kan vi komma att behandla dina kontaktuppgifter för att ingå och uppfylla avtal.
 • Kommunikation och kundservice. Vi behandlar dina kontaktuppgifter och information som tillhandahåller i kommunikation med oss för att kommunicera med dig om studier som du har anmält dig till samt för att svara på andra förfrågningar.
 • Utveckling av våra tjänster. Vi samlar in och analyserar användardata (som hur många användare som besöker olika sidor av vår webbplats) för att utveckla och förbättra våra tjänster. Det kan innebära att samla användardata för att underhålla och förbättra prestandan för vår webbplats och våra tjänster samt att utveckla nya funktioner.
 • Skydda oss och våra tjänster. Vi kan komma att behandla dina personuppgifter för att uppfylla lagkrav, skydda våra lagliga rättigheter och förhindra bedrägeri och andra olagliga eller skadliga aktiviteter som kan påverka oss, våra tjänster eller våra kunder.
 • Fakturering, administration och bokföring. Om du eller företaget du representerar har ingått ett avtal med oss kan vi komma att behandla dina kontaktuppgifter för fakturerings- och administrationsändamål.
 • Marknadsföring. Vi samlar in dina uppgifter för att marknadsföra våra tjänster på andra webbplatser och på sociala medier.
 • Rekrytering. Om du söker en ledig tjänst på FeedbackFrog kommer vi att behandla din jobbansökan och tillhörande information.

4. Vilka personuppgifter kommer ni behandla?

Vilken data vi samlar in om dig beror på anledningen till att du är i kontakt med oss och vilken data du väljer att dela med oss. För de ändamål vi beskrivit ovan kan vi samla in och använda följande typer av personuppgifter:

 • Inloggningsinformation, såsom e-post och lösenord för att skapa och verifiera ditt användarkonto.
 • Kontaktuppgifter, såsom namn, e-post och telefonnummer.
 • Allmän information om dig, såsom ålder, bostadsort och könsidentitet.
 • Information som efterfrågas inför en specifik studie, såsom språkkunskaper, yrke, ägande av vissa produkter, hälsouppgifter, ungefärlig lön med mera. Vilken information som samlas in beror på vilken studie du ansöker till.
 • Personnummer, när det behövs för säker identifiering. 
 • Automatiskt insamlade tekniska data om din enhet, som din enhets IP- eller MAC-nummer.
 • Annonsidentifierare genererade av din enhet som tillåter annonsering på andra webbplatser och i sociala medier och ger information om hur du interagerar med våra annonser (om du samtycker till vår marknadsföring).
 • Jobbansökningar, som kan innehålla kontaktuppgifter, födelsedatum, kön, foto och annan information som ingår i ditt CV eller personliga brev, samt information som ingår i anteckningar och utvärderingar som utförs av oss i samband med anställningsprocessen.

5. Varför använder ni min data?

Fullgörande av avtal

Vissa behandlingar som beskrivs ovan är nödvändiga för att vi ska kunna tillhandahålla de tjänster som du har efterfrågat och för att uppfylla vad vi har kommit överens om enligt våra Allmänna villkor, eller enligt annat avtal som ingåtts mellan dig och oss. Under Allmänna villkoren innefattar detta behandling som är nödvändigt för att ge dig åtkomst till plattformen och webbplatsen, matchning av profiler med studier, kommunikation samt för att utge ersättning för ditt deltagande i en studie. I samband med andra avtal kommer vi främst att samla in kontakt- och faktureringsinformation. Om vi inte har tillgång till dessa uppgifter kan vi inte tillhandahålla alla delar av tjänsterna till dig.

Intresseavvägning

Vissa behandlingar baseras på att vi har ett berättigat intresse att använda uppgifterna för olika ändamål. För att ett intresse ska anses vara berättigat enligt lag, får intresset och behandlingen inte åsidosätta dina grundläggande rättigheter eller friheter. När vi använder personuppgifter baserat på en intresseavvägning anser vi att vi har en berättigad anledning att använda uppgifterna och har bedömt att användningen inte kommer att kränka dina rättigheter eller friheter. Till exempel anser vi att vi har ett berättigat intresse av att använda dina personuppgifter för att skydda och förbättra våra tjänster samt för att hantera rekrytering när du lämnat in en ansökan till oss.

Om du har ett användarkonto, är en testdeltagare, kund eller har på annat sätt varit i kontakt med oss kan vi även skicka nyhetsbrev till dig baserat på vårt berättigade intresse att marknadsföra våra tjänster. Du kan dock avbryta prenumerationen när som helst genom att följa länken ”avregistrera” i nyhetsbrevet.

Samtycke

Vissa personuppgifter behandlar vi enbart om du samtycker till det. Vi kommer till exempel inte att marknadsföra våra tjänster till dig på andra webbplatser och sociala medier, om du inte har godkänt att vi använder dina personuppgifter för marknadsföring. Vi frågar om ditt samtycke till att motta marknadsföring genom vår cookie-banner när du besöker vår webbplats. Du kan läsa mer om hur vi använder cookies och hur du kan samtycka eller avvisa sådan under avsnittet ”Vad är cookies och hur används de?”.

Rättslig förpliktelse

Utöver vad som anges ovan kan vi även behöva samla in och lagra personuppgifter för att kunna uppfylla vissa rättsliga skyldigheter som vi lyder under, såsom att behålla viss redovisningsinformation enligt bokföringslagen, eller om du är deltagare i en studie, behålla dina kontaktuppgifter och personnummer för att rapportera din ersättning till Skatteverket.

6. Vem har åtkomst till mina personuppgifter? 

Samarbetspartners som utför studier

Vår affärsidé är att matcha deltagare med studier som våra partners genomför. Om vi matchar dig med en studie och du väljer att delta i den kommer vi att dela vissa uppgifter med partnern som genomför studien. Vi strävar efter att endast samla in data som krävs för att säkerställa att du kvalificerar dig för studien. Vi delar med partnern enbart ditt förnamn, ålder och information från det frågeformulär du har besvarat avseende den specifika studien.

Efter att vi delat ovanstående uppgifter med den relevanta partnern har partnern ett självständigt ansvar för samtliga personuppgifter som partnern behandlar i samband med studien. Varje partner betraktas som självständigt personuppgiftsansvarig för studien och ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med GDPR och andra tillämpliga lagar både under och efter undersökningen.

Andra leverantörer som hjälper oss att tillhandahålla våra tjänster

För de syften vi har beskrivit ovan under avsnitt ”Hur använder ni mina personuppgifter?” är det ibland nödvändigt för oss att ta hjälp av leverantörer. Vi använder leverantörer för att tillhandahålla, förbättra, marknadsföra och skydda våra tjänster. För att utföra sina tjänster är det ibland nödvändigt att leverantörerna får tillgång till dina personuppgifter. Leverantörerna får endast använda dina personuppgifter i enlighet med våra instruktioner och vi delar endast sådan data som krävs för att utföra tjänsten i fråga. Vi säljer aldrig personuppgifter till utomstående.

Myndigheter

Vi kan komma att dela personuppgifter till myndigheter eller andra tredje parter när det krävs enligt lag eller förordning eller när det är nödvändigt för att skydda eller försvara våra rättigheter och intressen, eller våra användare, anställda, styrelseledamöter eller aktieägare, och/eller för att säkerställa säkerheten och säkerheten för våra tjänster.

Andra tredje parter

Om vi skulle slås samman eller säljas (helt eller delvis), kommer dina personuppgifter att delas med eller överföras till den sammanslagna eller köpande enheten. I ett sådant fall kommer dina uppgifter att fortsätta att behandlas i enlighet med denna integritetspolicy.

7. Vad är cookies och hur används de? 

Utöver de uppgifter som du tillhandahåller direkt till oss när du använder våra tjänster, erhålls vissa data automatiskt från din enhet med hjälp av ”cookies” eller liknande spårningstekniker när du besöker vår webbplats. Cookies är små textfiler som används för att lagra eller komma åt information som lagras på din dator eller mobila enhet. Cookies kan komma ihåg en användares aktivitet på till exempel en webbplats på olika sätt och kan lagra information både under webbplatsbesöket och mellan besöken. Informationen i cookies kan också användas för att spåra din surfing på andra webbplatser som använder samma cookie.

Vi använder cookies för att:

 • säkerställa webbplatsens grundläggande funktionalitet, såsom att du kan logga in och fylla i frågeformulär.
 • upprätthålla säkerheten på webbplatsen, till exempel genom att tillhandahålla en säker inloggning.
 • ge dig tillgång till förbättrad webbplatsfunktionalitet, såsom automatisk igenkänning av land och språkinställningar.
 • analysera användningen av vår webbplats och hjälpa oss att göra den bättre genom att samla in aggregerad statistik om vilka sidor som är populära och vilka sektioner besökare klickar på webbplatsen och hur länge de stannar på sidan (om du samtycker).
 • marknadsföra och annonsera våra tjänster genom att visa reklam på andra webbplatser och i sociala medier baserat på vilka sidor du har klickat på vår webbplats och på andra webbplatser som använder samma cookie (om du samtycker).

Vissa cookies, såsom de som används för att tillhandahålla grundläggande funktionalitet och upprätthålla säkerhet, är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera som den är avsedd, och dessa kommer att installeras automatiskt på din enhet baserat på vårt berättigade intresse att förse dig med en fungerande och säker webbplats. Andra cookies, såsom de som används för marknadsföring och analytiska ändamål, kommer endast att installeras om du tillåter oss att använda sådana cookies via cookiebannern när du besöker vår webbplats första gången.

De cookies som placeras på din enhet är så kallade tredjepartscookies, vilket innebär att tredje part har tillgång till den information som samlas in genom kakorna. Varje cookie har ett unikt utgångsdatum, som kan ses i cookie-bannern genom att välja ”inställningar”.

När du besöker vår webbplats kommer du att bli ombedd att ange dina cookie-preferenser. Du kan välja att tillåta alla cookies, inklusive marknadsförings- och analyscookies, att endast tillåta vissa typer av cookies, eller att avvisa alla cookies som inte är nödvändiga för att surfa på webbplatsen. Om du har accepterat vissa cookies och ändrar dig kan du inaktivera cookies eller justera dina preferenser när som helst genom att klicka på ”Cookies” längst ner på webbplatsen.

8. Hur skyddar ni mina personuppgifter? 

Vi vidtar flera åtgärder för att hålla dina personuppgifter säkra och skyddade mot obehörig eller olaglig behandling och mot oavsiktlig förlust, förstörelse eller skada. Vi vidtar både tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina data genom åtkomstkontroll, behörighetskontroll och krypteringsprocedurer. Vi säkerställer också att våra tredjepartsleverantörer tillhandahåller lämpliga säkerhetsåtgärder.

9. Var lagras mina personuppgifter? 

De personuppgifter som vi samlar in om dig behandlas och lagras huvudsakligen inom EU men kan överföras till länder utanför EU där våra partners eller leverantörer befinner sig. Innan vi överför personuppgifter utanför EU kommer vi att säkerställa att lämpliga säkerhetsåtgärder finns på plats för att skydda dina personuppgifter, till exempel genom att använda standardavtalsklausulerna som godkänts av Europeiska kommissionen tillsammans med kompletterande säkerhetsåtgärder.

10. Hur länge lagrar ni mina personuppgifter?

Hur länge vi sparar dina personuppgifter varierar beroende på vilket syfte vi samlade in uppgifterna för. Dina personuppgifter används så länge det är nödvändigt för att uppfylla det syfte vi samlade in uppgifterna för. Syften med datainsamlingen anges under ”Hur använder ni mina personuppgifter?”.

I vissa fall behöver vi lagra dina uppgifter längre för att följa tillämpliga lagar (inklusive de som gäller avseende bokföring), möjliggöra tvistlösning samt för skydda våra intressen. Alla personuppgifter som vi lagrar omfattas av denna integritetspolicy.

Om du inte har använt till ditt användarkonto under en period på två (2) år kommer vi att skicka en påminnelse till dig där vi frågar om du vill behålla ditt användarkonto. Om du inte har svarat eller loggat in på ditt konto inom nittio (90) dagar efter att du mottagit ett sådant meddelande, kommer ditt konto och relaterade personuppgifter att raderas permanent, såvida vi inte är juridiskt skyldiga att behålla informationen under en längre tid.

11. Vilka rättigheter har jag angående mina personuppgifter?

Du har alltid följande rättigheter i förhållande till dina personuppgifter:

 • Rätt till tillgång (registerutdrag) – en rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig.
 • Rätt till rättelse – en rätt att få felaktiga personuppgifter om dig själv rättade.
 • Rätt till radering – en rätt att få dina personuppgifter raderade under vissa förutsättningar.
 • Rätt till begränsad behandling – en rätt att få behandlingen av dina personuppgifter begränsad tills oriktiga uppgifter har rättats eller annan invändning har utretts.
 • Rätt till dataportabilitet – en rätt att kräva att personuppgifter flyttas från en personuppgiftsansvarig till annan. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss.
 • Rätt till invändning – en rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas med stöd av våra berättigade intressen (intresseavvägning).
 • Rätt till information om datainsamling – en rätt att få information om källorna som används för att samla in dina personuppgifter (när informationen inte tillhandahålls av dig).
 • Rätt till dataportabilitet – en rätt att få dina uppgifter överförda till en annan tjänst när det är tekniskt genomförbart.

Du kan utöva dina rättigheter som beskrivs ovan genom att skicka en begäran till support@feedbackfrog.com. Vi kommer att svara på din förfrågan inom 30 dagar. Observera att det kan finnas krav och bestämmelser som begränsar dina rättigheter, till exempel kan det finnas skyldigheter enligt lag som hindrar oss från att lämna ut eller flytta delar av dina uppgifter, eller från att spärra eller radera dina uppgifter.

Vi är avser alltid att hantera alla förfrågningar, klagomål eller bekymmer som du kan ha angående vår användning av dina uppgifter på ett lagligt, rättvist och öppet sätt. Om du ändå anser att dina rättigheter har kränkts har du alltid rätt att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (https://www.imy.se).

12. Ändringar och uppdateringar av denna integritetspolicy

Vi kan komma att göra ändringar i denna integritetspolicy. Om vi gör väsentliga ändringar som påverkar dina rättigheter kommer vi att meddela dig om ändringen på vår webbplats eller via e-post innan den träder i kraft.

Senast ändrad [datum].

13. Bolagsinformation

FeedbackFrog AB 

Org. nr. 559136-0499

Floragatan 4 B, 114 31 Stockholm, Sweden