Denna integritetspolicy beskriver de personuppgifter vi samlar in, hur och varför vi använder dem, samt de val och rättigheter du har avseende de personuppgifter du delar med oss. Denna integritetspolicy gäller när du registrerar dig som deltagare för att delta i studier och tester, ingår ett avtal med oss, besöker vår webbplats (https://www.feedbackfrog.com), kontaktar oss eller prenumererar på vårt nyhetsbrev. När vi hänvisar till ”vi” eller ”oss” menar vi FeedBackFrog II AB, som är ansvarig för den behandling av personuppgifter som beskrivs här.
Vi uppmuntrar dig att läsa denna integritetspolicy noggrant för att förstå hur vi kan samla in, använda och dela dina personuppgifter.

Om du har några frågor om denna integritetspolicy kan du alltid kontakta oss på gdpr@feedbackfrog.com

 1. Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera dig, t.ex. namn, adress, e-postadress och telefonnummer, eller enhetsdata (där den kan avslöja din ungefärliga plats eller på annat sätt kopplas till dig).

 1. Hur använder ni mina personuppgifter?

Vi kan använda dina personuppgifter för följande ändamål.
• Ge tillgång till plattformen och ditt användarkonto. Om du vill få tillgång till vår deltagarplattform behöver vi dina personuppgifter för att skapa ett användarkonto.
• Matcha deltagarprofiler med studier. Om du registrerar dig för att delta i studier behöver vi behandla dina uppgifter för att matcha din profil med olika studier och för att meddela dig när det finns en studie som matchar din profil.
• Ge ersättning för ditt deltagande. Om du deltar i en studie kommer vi att behandla dina uppgifter för att kompensera dig för ditt deltagande.
• Möjliggöra smidiga besök på vår webbplats. När du besöker vår webbplats behandlar vi olika tekniska data (läs mer i stycket nedan) för att tillhandahålla en säker och funktionell webbplats.
• Ingå och fullgöra avtal. Om du är en företagsrepresentant kan vi behandla dina kontaktuppgifter för att ingå och fullgöra avtal.
• Kommunikation och kundservice. Vi behandlar dina kontaktuppgifter och information som du lämnar i kommunikation med oss för att kommunicera med dig om studier som du har anmält dig till och för att svara på andra förfrågningar.

• Utveckling av våra tjänster. Vi samlar in och analyserar användardata (t.ex. hur många användare som besöker olika sidor på vår webbplats) för att utveckla och förbättra våra tjänster. Detta kan innebära insamling av användardata för att upprätthålla och förbättra prestandan på vår webbplats och våra tjänster och för att utveckla nya funktioner.
• Skydda oss och våra tjänster. Vi kan behandla dina personuppgifter för att uppfylla rättsliga krav, skydda våra juridiska rättigheter och förhindra bedrägerier och andra olagliga eller skadliga aktiviteter som kan påverka oss, våra tjänster eller våra kunder.
• Fakturering, administration och redovisning. Om du eller det företag du representerar har ingått ett avtal med oss kan vi behandla dina kontaktuppgifter för fakturerings- och administrationsändamål.
• Marknadsföring. Vi samlar in dina uppgifter för att marknadsföra våra tjänster på andra webbplatser och i sociala medier.
• Rekrytering. Om du söker en ledig tjänst hos FeedbackFrog kommer vi att behandla din jobbansökan och relaterad information.

 1. Vilka personuppgifter kommer ni att behandla?

Vilka uppgifter vi samlar in om dig beror på anledningen till att du är i kontakt med oss och vilka uppgifter du väljer att dela med oss. För de ändamål som beskrivs ovan kan vi samla in och använda följande typer av personuppgifter:
• Inloggningsuppgifter, t.ex. e-postadress och lösenord för att skapa och verifiera ditt användarkonto.
• Kontaktuppgifter, t.ex. namn, e-postadress och telefonnummer.
• Allmän information om dig, t.ex. ålder, bostadsort och könsidentitet.
• Information som efterfrågas för en specifik studie, t.ex. språkkunskaper, yrke, innehav av vissa produkter, hälsoinformation, ungefärlig lön osv. Vilken information som samlas in beror på vilken studie du söker till.
• Personnummer, när det behövs för säker identifiering.
• Automatiskt insamlade tekniska data om din enhet, t.ex. enhetens IP- eller MAC-nummer.
• Annonsidentifierare som genereras av din enhet som tillåter annonsering på andra webbplatser och sociala medier och ger information om hur du interagerar med våra annonser (om du samtycker till vår marknadsföring).
• Jobbansökningar, som kan innehålla kontaktuppgifter, födelsedatum, kön, foto och annan information som ingår i ditt CV eller personliga brev, samt information som ingår i anteckningar och utvärderingar som utförs av oss i samband med anställningsprocessen.

 1. Varför använder ni mina uppgifter?

Fullgörande av avtal

Vissa behandlingar som beskrivs ovan är nödvändiga för att vi ska kunna tillhandahålla de tjänster du har begärt och för att fullgöra vad vi har kommit överens om enligt våra Allmänna Villkor, eller enligt något annat avtal som ingåtts mellan dig och oss. Enligt de allmänna villkoren innefattar detta behandling som är nödvändig för att ge dig tillgång till plattformen och webbplatsen, matcha profiler med studier, kommunikation och för att ge ersättning för ditt deltagande i en studie. I samband med andra avtal kommer vi huvudsakligen att samla in kontakt- och faktureringsinformation. Om vi inte har tillgång till dessa uppgifter kan vi inte tillhandahålla alla delar av tjänsterna till dig.

Avvägning av intressen

Vissa behandlingar baseras på vårt berättigade intresse av att använda uppgifterna för olika ändamål. För att ett intresse ska anses vara berättigat enligt lag får intresset och behandlingen inte åsidosätta dina grundläggande fri- och rättigheter. När vi använder personuppgifter baserat på en intresseavvägning anser vi att vi har ett legitimt skäl att använda uppgifterna och har bedömt att användningen inte kommer att kränka dina rättigheter eller friheter. Vi anser till exempel att vi har ett berättigat intresse av att använda dina personuppgifter för att skydda och förbättra våra tjänster och för att hantera rekrytering när du har skickat in en ansökan till oss.

Om du har ett användarkonto, är testdeltagare, kund eller på annat sätt har varit i kontakt med oss kan vi också komma att skicka nyhetsbrev till dig baserat på vårt berättigade intresse att marknadsföra våra tjänster. Du kan dock när som helst avregistrera dig genom att följa länken ”avregistrera” i nyhetsbrevet.

Samtycke

Vissa personuppgifter behandlar vi endast om du samtycker till det. Vi kommer t.ex. inte att marknadsföra våra tjänster till dig på andra webbplatser och sociala medier om du inte har samtyckt till att vi använder dina personuppgifter i marknadsföringssyfte. Vi ber om ditt samtycke till att ta emot marknadsföring via vår cookie-banner när du besöker vår webbplats. Du kan läsa mer om hur vi använder cookies och hur du kan samtycka till eller avvisa dem i avsnittet ”Vad är cookies och hur används de?”.

Rättslig förpliktelse

Utöver vad som anges ovan kan vi även behöva samla in och lagra personuppgifter för att fullgöra vissa rättsliga förpliktelser som vi omfattas av, såsom att bevara viss räkenskapsinformation enligt bokföringslagen, eller om du är deltagare i en studie, bevara dina kontaktuppgifter och personnummer för att redovisa din ersättning till Skatteverket.

 1. Vem har tillgång till mina personuppgifter?

Partners som genomför studier

Vår affärsidé är att matcha deltagare med studier som genomförs av våra partners. Om vi matchar dig med en studie och du väljer att delta i den, kommer vi att dela uppgifter med den partner som genomför studien. Vi kommer endast att dela de uppgifter som är nödvändiga för studien. Detta inkluderar vanligtvis ditt förnamn, din ålder och information från det frågeformulär du har fyllt i när du ansökte till den specifika studien.

När vi har delat ovanstående information med den relevanta partnern är partnern självständigt ansvarig för alla personuppgifter som behandlas av partnern under studien. Varje partner anses vara en oberoende personuppgiftsansvarig för studien och ansvarar för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas i enlighet med GDPR och andra tillämpliga lagar både under och efter studien.

Andra leverantörer som hjälper oss att tillhandahålla våra tjänster

För de ändamål som vi har beskrivit ovan under avsnittet ”Hur använder ni mina personuppgifter?” Det är ibland nödvändigt för oss att använda leverantörer. Vi använder leverantörer för att tillhandahålla, förbättra, marknadsföra och skydda våra tjänster. För att kunna utföra sina tjänster är det ibland nödvändigt för leverantörerna att ha tillgång till dina personuppgifter. Leverantörer får endast använda dina personuppgifter i enlighet med våra instruktioner och vi delar endast uppgifter som är nödvändiga för att utföra den aktuella tjänsten. Vi säljer aldrig personuppgifter till tredje part.

Offentliga myndigheter

Vi kan dela personuppgifter med myndigheter eller andra tredje parter när det krävs enligt lag eller förordning eller när det är nödvändigt för att skydda eller försvara våra rättigheter och intressen, eller våra användares, anställdas, styrelseledamöters eller aktieägares, och/eller för att säkerställa våra tjänsters säkerhet och trygghet.

Andra tredje parter

Om vi slås samman eller säljs (helt eller delvis) kommer dina personuppgifter att delas med eller överföras till den sammanslagna eller köpande enheten. I sådana fall kommer dina uppgifter att fortsätta att behandlas i enlighet med denna integritetspolicy.

 1. Vad är cookies och hur används dem?

Utöver de uppgifter som du lämnar direkt till oss när du använder våra tjänster, inhämtas vissa uppgifter automatiskt från din enhet med hjälp av ”cookies” eller liknande spårningsteknik när du besöker vår webbplats. Cookies är små textfiler som används för att lagra eller komma åt information som lagras på din dator eller mobila enhet. Cookies kan komma ihåg en användares aktivitet på till exempel en webbplats på olika sätt och kan lagra information både under besöket på webbplatsen och mellan besöken. Informationen i cookies kan också användas för att spåra din surfning på andra webbplatser som använder samma cookie.

Vi använder cookies för att:
• säkerställa webbplatsens grundläggande funktionalitet, till exempel så att du kan logga in och fylla i frågeformulär.
• upprätthålla webbplatsens säkerhet, till exempel genom att tillhandahålla en säker inloggning.
• ge dig tillgång till förbättrad webbplatsfunktionalitet, till exempel automatisk landsigenkänning och språkinställningar.
• analysera användningen av vår webbplats och hjälpa oss att göra den bättre genom att samla in aggregerad statistik om vilka sidor som är populära och vilka avsnitt besökare klickar på på webbplatsen och hur länge de stannar på sidan (om du samtycker).
• marknadsföra och annonsera våra tjänster genom att visa annonser på andra webbplatser och sociala medier baserat på vilka sidor du har klickat på vår webbplats och på andra webbplatser som använder samma cookie (om du samtycker till det).

Vissa cookies, såsom de som används för att tillhandahålla grundläggande funktionalitet och upprätthålla säkerheten, är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera som avsett, och dessa kommer automatiskt att installeras på din enhet baserat på vårt legitima intresse av att förse dig med en funktionell och säker webbplats. Andra cookies, såsom de som används för marknadsföring och analytiska ändamål, kommer endast att installeras om du tillåter oss att använda sådana cookies via cookiebannern när du först besöker vår webbplats.

De cookies som placeras på din enhet är så kallade tredjepartscookies, vilket innebär att tredje part har tillgång till den information som samlas in via cookies. Varje cookie har ett unikt utgångsdatum, som kan ses i cookiebannern genom att välja ”inställningar”.

När du besöker vår webbplats kommer du att bli ombedd att ange dina cookiepreferenser. Du kan välja att tillåta alla cookies, inklusive cookies för marknadsföring och analys, att endast tillåta vissa typer av cookies eller att avvisa alla cookies som inte är nödvändiga för att surfa på webbplatsen. Om du har accepterat vissa cookies och ändrar dig kan du när som helst inaktivera cookies eller justera dina inställningar genom att klicka på ”Cookies” längst ned på webbplatsen.

 1. Hur skyddar ni mina personuppgifter?

Vi vidtar flera åtgärder för att hålla dina personuppgifter säkra och skyddade mot obehörig eller olaglig behandling och mot oavsiktlig förlust, förstörelse eller skada. Vi vidtar både tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter genom åtkomstkontroll, åtkomstkontroll och krypteringsförfaranden. Vi ser också till att våra tredjepartsleverantörer tillhandahåller lämpliga säkerhetsåtgärder.

 1. Var lagras mina personuppgifter?

De personuppgifter vi samlar in om dig behandlas och lagras huvudsakligen inom EU men kan överföras till länder utanför EU där våra partners eller leverantörer är belägna. Innan vi överför personuppgifter utanför EU kommer vi att se till att lämpliga skyddsåtgärder finns på plats för att skydda dina personuppgifter, till exempel genom att använda de standardavtalsklausuler som godkänts av Europeiska kommissionen tillsammans med ytterligare skyddsåtgärder.

 1. Hur länge sparar ni mina personuppgifter?

Hur länge vi behåller dina personuppgifter varierar beroende på i vilket syfte vi samlade in uppgifterna. Dina personuppgifter används så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket vi samlade in uppgifterna. Syftet med datainsamlingen anges under ”Hur använder ni mina personuppgifter?”.
I vissa fall behöver vi behålla dina uppgifter längre för att följa tillämpliga lagar (inklusive de som rör redovisning), för att möjliggöra tvistlösning och för att skydda våra intressen. Alla personuppgifter som vi lagrar omfattas av denna integritetspolicy.

Om du inte har använt ditt användarkonto under en period av två (2) år kommer vi att skicka en påminnelse till dig och fråga om du vill behålla ditt användarkonto. Om du inte har svarat eller loggat in på ditt konto inom nittio (90) dagar från mottagandet av ett sådant meddelande kommer ditt konto och relaterade personuppgifter att raderas permanent, såvida vi inte är skyldiga enligt lag att behålla informationen under en längre tidsperiod.

 1. Vilka rättigheter har jag avseende mina personuppgifter?

Du har alltid följande rättigheter i förhållande till dina personuppgifter:
Rätt till tillgång (registerutdrag) – en rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig.
• Rätt till rättelse – en rätt att få felaktiga personuppgifter om dig själv rättade.
• Rätt till radering – en rätt att få dina personuppgifter raderade under vissa förutsättningar.
• Rätt till begränsning av behandling – en rätt att få behandlingen av dina personuppgifter begränsad tills felaktiga uppgifter har korrigerats eller andra invändningar har lösts.
• Rätt till dataportabilitet – en rätt att begära att personuppgifter flyttas från en personuppgiftsansvarig till en annan. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv har tillhandahållit oss.
• Rätt till invändning – en rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter baserat på våra legitima intressen (intresseavvägning).
• Rätt till information om datainsamling – en rätt att få information om de källor som används för att samla in dina personuppgifter (när informationen inte tillhandahålls av dig).
• Rätt till dataportabilitet – en rätt att få dina uppgifter överförda till en annan tjänst när det är tekniskt genomförbart.

Du kan utöva dina rättigheter som beskrivs ovan genom att skicka en begäran till gdpr@feedbackfrog.com Vi kommer att svara på din begäran inom 30 dagar. Observera att det kan finnas krav och bestämmelser som begränsar dina rättigheter, till exempel kan det finnas rättsliga skyldigheter som hindrar oss från att lämna ut eller överföra delar av dina uppgifter, eller från att blockera eller radera dina uppgifter.

Vi avser alltid att hantera eventuella förfrågningar, klagomål eller farhågor som du kan ha angående vår användning av dina uppgifter på ett lagligt, rättvist och öppet sätt. Om du anser att dina rättigheter har kränkts har du dock alltid rätt att lämna in ett klagomål till dataskyddsmyndigheten (https://www.imy.se).

 1. Ändringar och uppdateringar av denna integritetspolicy

Vi kan komma att göra ändringar i denna integritetspolicy. Om vi gör väsentliga ändringar som påverkar dina rättigheter kommer vi att meddela dig om ändringen på vår webbplats eller via e-post innan den träder i kraft.

Senast ändrad [1 februari 2024].

 1. Information om företaget

FeedBackFrog II AB
Org. nr. 559083-4593
Birger Jarlsgatan 37, 11145, STOCKHOLM, Sverige/Sweden

E-postadress för GDPR-kontakt: gdpr@feedbackfrog.com