Hur det fungerar

När ni har definierat er målgrupp lägger ni en beställning hos oss. Vi organiserar, matchar och bokar in samtliga deltagare samt hanterar all kontakt med deltagarna inför testet. Efter genomfört test betalar vi ut ersättning till deltagarna som tack för insatsen.

Ni definierar målgruppen ni vill ha feedback från

Oavsett om syftet med er research är att förstå behov och beteenden, testa prototyper eller befintliga produkter och tjänster så har ni sannolikt en målgrupp ni önskar få feedback från. T.ex. ett specifikt åldersspann, geografisk placering, livsstil, teknisk utrustning eller intressen. För en del kunder är målgruppen mycket bred och för andra betydligt snävare, exempelvis specifika yrkesgrupper eller höginkomsttagare.

Ni gör en beställning och bestämmer datum, tider och plats

När målgruppen är definierad lägger ni en beställning hos oss. I beställningen inkluderar ni, utöver målgruppsdefintionen, datum och tider när testet ska äga rum samt om testet genomförs online eller på en fysisk adress.

Vi bedömer målgruppens tillgänglighet och storlek

Hur mycket det kommer att kosta beror på hur tillgänglig och hur stor er önskade målgrupp är. Vi analyserar er önskade målgrupp och kategoriserar den som en Bronze, Silver eller Gold-målgrupp. Därefter skickar vi en offert till er som ni accepterar eller nekar.

Vi hittar personer som matchar era krav

När ni accepterat offerten läggs testet upp i vår plattform. Våra medlemmar kan då ansöka om att delta i testet genom att besvara frågor som återspeglar profilkraven.

Vi bokar in och kommunicerar med alla deltagare

De personer som ansökt och matchar er önskade målgrupp bokas in på utsatta datum och tider för testet. Inbokade deltagare mottar därefter instruktioner och kalenderbokning för att kunna delta i testet. Vanligtvis bokas även en eller fler backup deltagare in för att finnas tillgängliga om en ordinarie deltagare skulle få förhinder. Om deltagaren har frågor eller funderingar besvarar vi dem och säkerställer att den har all nödvändig information. När samtliga platser i testet har bokats upp mottar ni ett schema med ytterligare information om varje deltagare inför testet där inga personuppgifter framgår.

Ni genomför och modererar testet med oss som support

Vi ser till att deltagarna dyker upp under utsatt tid, hjälper dem att hitta/ansluta till testet och ersätter eventuella sena avbokningar med nya deltagare. Ni behöver bara fokusera på att genomföra era testsessioner.

Vi hanterar utbetalning av ersättning

När testet är genomfört betalar vi ut ersättning till deltagarna som tack för deras insats. Om frågor eller tankar dyker upp hos deltagarna besvarar vi dem. Ni behöver alltså inte ha någon vidare kontakt med personerna som deltagit i testet.

Boka en gratis demo

  • Se hur vår plattform fungerar
  • Få svar på de frågor du har
  • Begär offert på din önskade profil