För företag För testare flags img flags img

Omodererade och modererade tester - skillnaderna

Fördjupa dig i skillnaderna mellan modererade och omodererade tester och avgör när de bäst kan tillämpas.

I det dynamiska research-landskapet är det viktigt att förstå nyanserna mellan omodererad och modererad research för företag som strävar efter att optimera sin användarupplevelse av produkter och tjänster.   

Vi förstår att valet mellan omodererade och modererade tester baseras på era specifika mål, tidsramar och resurser. Båda metoderna erbjuder unika fördelar och vår plattform är utrustad för att effektivt stödja dina testbehov. Oavsett om du söker snabba insikter eller djupgående förståelse hjälper våra kvalitativa produkter dig att fatta datadrivna beslut som höjer din användarupplevelse.   

Skillnaden mellan omodererade och modererade tester ligger i modaliteten.    

Omodererade tester   
I omodererade tester får deltagarna skriftliga instruktioner – en uppgift – direkt på skärmen som de ska utföra. Både skärmen och deltagaren spelas in, vilket gör att en designer senare kan granska hur deltagaren utförde testet och dra slutsatser baserat på detta.   


Beroende på hur komplext testet och hypotesen är, men i många fall kan omodererade testsessioner vara en brygga mellan kvalitativa och kvantitativa data.   Möjligheter med omodererade tester

✔️Samla in feedback på ett effektivt sätt, utan att hindras av moderering i realtid.
✔️Deltagarna kan använda produkten eller tjänsten oberoende av varandra och ge uppriktiga insikter utan direkt inblandning.
✔️Skalbart tillvägagångssätt som gör att du snabbt kan nå ut till en större publik.
✔️Det är perfekt för att bedöma första intrycket, identifiera användbarhetsproblem och få snabb feedback på specifika funktioner.   Modererade tester   
Modererade tester leds av en person, ofta en UX-designer eller forskare, som presenterar ett scenario för deltagarna. De får en uppgift att lösa, ofta i ett digitalt gränssnitt. Designern sitter sedan med individen, vägleder dem och ställer uppföljningsfrågor.    

Introducera en facilitator eller moderator som guidar deltagarna genom testprocessen. Detta praktiska tillvägagångssätt möjliggör:

 • Djupare research
 • Klargöra tvivel
 • Fånga nyanserad feedback

   

Det är särskilt effektivt för:

 • Djupgående användarundersökningar
 • Komplexa uppgifter
 • När det krävs en personlig touch. Modererade tester ger en kontrollerad miljö för en detaljerad förståelse av användarnas beteende.  


  Contact us for advice

  Boka en gratis demo
  • Se hur vår plattform fungerar
  • Få svar på de frågor du har
  • Begär offert på din önskade profil

  Vanliga frågor & svar

  Hur många deltagare behöver man?
  5 användare sägs vara det optimala antalet när man gör användartester, då man efter det femte sessionen ska ha upptäckt cirka 85 procent av alla eventuella problem. Hur många deltagare just ni bör ha beror lite på hur er målgrupp ser ut, hur mycket tid ni har och hur stor er budget är.
  Ska man välja modererat eller omodererat användartest?
  Det beror på målgruppen och vilken slags produkt eller tjänst som ska testas. Båda alternativen har sina för- och nackdelar. Med ett modererat test som utförs på plats får ni bättre kontroll över testmiljön och det är ofta lättare att studera användarnas beteenden och reaktioner. Modererade och omodererade tester remote är mer flexibla, vilket innebär att det ofta är lättare att hitta deltagare. Men ni har inte lika stor kontroll på testmiljön från andra sidan skärmen, och ni får sällan samma inblick i användarnas beteenden som i ett personligt test.
  Vilka frågor ska man ställa i ett användartest?
  I ett användartest bör man ställa öppna frågor till deltagarna. Moderatorn ska hålla sig så passiv och neutral som möjligt, vilket innebär att man också ska undvika ledande frågor.
  Vad kostar det att rekrytera deltagare till ett användartest?
  Kostnaden varierar beroende på vilket slags användartest som ska utföras, hur många användare ni vill ska delta i testet och lång testsessionen är. Se vad det skulle kosta att boka in deltagare via FeedbackFrog på vår sida om Priser.