För företag För testare flags img flags img

Omodererade användartester

Ta reda på hur du kan använda omodererade användartester som en metod för att utveckla dina produkter och tjänster.

Vad är ett omodererat test?

Omodererade testsessioner är ett utmärkt komplement till modererade undersökningar och ger värdefulla insikter med mindre ansträngning och förberedelser. Det beror på hur komplext testet och hypotesen är men i många fall kan omodererade testsessioner fungera som en brygga mellan kvalitativa och kvantitativa data.


Omodererad research är ett värdefullt och populärt alternativ för att ge snabb användarfeedback på en flexibel tidslinje. I likhet med tester på distans har dessa sessioner ingen moderator närvarande under testfasen. Deltagarna får instruktioner och uppgifter digitalt, vanligtvis via en webbaserad plattform som eliminerar behovet av ytterligare nedladdningar. Denna lösning fångar upp deltagarnas beteende och reaktioner när de slutför de tilldelade uppgifterna. En stor fördel med denna testmetod är flexibiliteten – deltagarna kan delta i testet och utföra uppgifterna när det passar dem, oberoende av var de befinner sig och utan behov av en moderator.


Hur ser testprocessen ut?

Vår omodererade testprocess är automatisk och du kan få tillgång till deltagare mellan 1 och 2 dagar som kräver att deltagarprofilen består av grundläggande kriterier och inte är nischad. Ökad bekvämlighet i forskningen och ett mer kraftfullt business case 

Det finns många fördelar med omodererade tester:

1. De tar kortare tid att förbereda, är ofta snabbare och mer effektiva och kan genomföras i stor skala. Detta kräver dock också precision när testet utformas. Det bör fokusera på en mycket specifik aspekt som ska testas, t.ex. hur lång tid det tar för användaren att navigera genom ett flöde eller slutföra en uppgift, eller när du vill eliminera felvariabler.

2. En annan fördel är att du kan omvandla kvalitativa tester till kvantitativa! Det har funnits en fördom om att omodererade tester saknar validitet, men det är många gånger ett sätt att kvantifiera kvalitativ forskning. Det kan vara oerhört värdefullt när man kommunicerar med olika intressenter. Att tala om kvantifierade data kopplade till en upplevelse är mycket kraftfullt.

3. Omodererade tester på distans är särskilt lämpliga för prototyptester, eftersom deltagarna kan påbörja testet direkt efter ansökan. Deltagarna är inte begränsade till en specifik fysisk plats, och avsaknaden av en moderator gör processen mer strömlinjeformad. 


När ett omodererat test kan vara det bästa alternativet

När du vet vad du letar efter och vilken feedback du vill ha. Det enklaste scenariot är att genomföra ett test där du vill kontrollera flödet från punkt A till B. Det finns inget utrymme för spekulationer eftersom deltagarna då fastnar och inte kommer vidare. Prototypen måste också vara extremt stabil eftersom man inte kan interagera med användaren, det finns inget utrymme för fel. Testdeltagaren är helt på egen hand.✔️ När du undersöker ”lösningsutrymmet” och vill förstå användbarhet och potentiella lösningar.

✔️ När du utvärderar grundläggande interaktionsmönster (om människor hittar och förstår strukturen i en viss design).

✔️ Till exempel när syftet är att göra en benchmark med fokus på mätvärden som time on task och error rate.

✔️ När ett stort antal testdeltagare behövs inom korta tidsramar.Tips för att genomföra omodererade tester

Ställ tuffa krav på dig själv när du förbereder dig för testet och våga begränsa dig. I omodererade tester kan du inte utveckla något. Eliminera dina favoriter och koncentrera dig på det du vet är det problematiska området.

  Contact us for advice

  Boka en gratis demo
  • Se hur vår plattform fungerar
  • Få svar på de frågor du har
  • Begär offert på din önskade profil

  Vanliga frågor & svar

  Vad är ett omodererat test och hur fungerar det?
  Omodererade testsessioner är en metod för att få användarfeedback utan en närvarande moderator under själva testfasen. Deltagarna utför uppgifter digitalt och deras beteende och reaktioner fångas upp genom en webbaserad plattform. Detta tillåter testdeltagarna att delta när det passar dem och ger möjlighet till snabb användarfeedback.
  Vilka fördelar finns med omodererade tester?
  Omodererade tester är snabba att förbereda, effektiva och kan genomföras i stor skala. De kan även omvandlas till kvantitativa data för att stödja affärsbeslut och kommunicera med intressenter. Dessa tester är särskilt lämpliga för prototyptester och när du behöver en stor mängd feedback på kort tid.
  När är ett omodererat test det bästa alternativet?
  Omodererade tester är idealiska när du vill kontrollera specifika interaktionsmönster, göra en benchmark eller behöver snabb feedback från ett stort antal testdeltagare. De passar även bra när du behöver undersöka användbarheten och potentiella lösningar för ett specifikt problemområde.
  Vilka tips har ni för att genomföra omodererade tester?
  Förbered dig genom att ställa tuffa krav på dig själv och begränsa dig till att fokusera på de problematiska områdena. Eliminera favoriter och koncentrera dig på att få insikter från de specifika aspekter du vill testa. Det är viktigt att prototypen är stabil eftersom testdeltagarna utför uppgifterna på egen hand utan möjlighet till interaktion.
  Hur ser testprocessen ut?
  Vår omodererade testprocess är automatisk och du kan få tillgång till deltagare mellan 1 och 2 dagar som kräver att deltagarprofilen består av grundläggande kriterier och inte är nischad.