För företag För testare flags img flags img

Modererade testsessioner

Hur du kan använda modererad research som en metod för att utveckla dina produkter och tjänster.

Vad är ett Modererat test?

Modererade testsessioner leds av en person, ofta en UX-designer eller moderator, som presenterar ett scenario för deltagaren. De får en uppgift att lösa, ofta i ett digitalt gränssnitt. Designern sitter sedan med individen, vägleder dem och ställer uppföljningsfrågor.

Modererade användartester genomförs på en fysisk plats eller i ett onlinemöte med en moderator eller facilitator närvarande som kan svara på frågor och vägleda deltagarna genom testet.

Hur ser testprocessen ut?
Vår modererade testprocess har en ledtid på 1 till 3 veckor eftersom rekryteringen huvudsakligen sker manuellt av en dedikerad projektledare som stöttar dig som kund och deltagarna före, under och efter testet.

Detaljerad och nyanserad feedback och möjlighet att observera icke-verbala signaler

Moderatorn observerar deltagarnas beteende och samlar in feedback. Fördelen är att moderatorn kan observera användarens beteende i realtid och ställa följdfrågor för att få insikter, vilket ger detaljerad och nyanserad feedback eftersom moderatorn kan be om förtydliganden och observera icke-verbala signaler. Fördelarna med en traditionell modererad session är också att det är lättare att kontrollera testmiljön och observera användarna.

Olika sätt att genomföra modererade sessioner

1. Modererade sessioner hemma hos deltagaren

Hemmabaserad användartestning är en dynamisk och insiktsfull metod där en moderator eller forskare genomför en testsession i deltagarens bostad. Det främjar en naturlig testmiljö, vilket möjliggör autentiska observationer och feedback som kanske inte kan uppnås i en kontrollerad miljö. Det ger ett unikt perspektiv som fångar hur användarna verkligen interagerar med en produkt i sina egna hem. Utmaningen är att hembesök kräver mer planering och samordning på grund av logistiska begränsningar.

2. Modererade sessioner på en testanläggning eller på ett kontor

I ett modererat användartest som genomförs på en fysisk plats finns det en moderator eller testare närvarande under sessionen som kan svara på frågor och vägleda deltagarna genom testet. Fördelen med ett traditionellt modererat användartest är att det är lättare att kontrollera testmiljön och observera användarna. Det finns dock vissa logistiska utmaningar med tester på plats, både för deltagare och moderatorer.

3. Modererad session på distans online

Ett test som genomförs på distans kan också vara modererat, vilket innebär att det finns en moderator eller testare närvarande under testsessionen. Till skillnad från ”vanliga” modererade tester befinner sig dock moderatorn och deltagarna på olika platser. Interaktionen sker via videosamtal och skärmdelning. Deltagarna ansluter till testet och får instruktioner och uppgifter digitalt, antingen i förväg eller under sessionen, och kan genomföra testet på sina egna datorer. Fördelen med denna typ av test är också att det är flexibelt och ofta lockar fler deltagare än fysiska test. Utmaningen är att få tekniken och interaktionen mellan moderatorn och deltagarna att fungera sömlöst.

När en modererad session kan vara den bästa lösningen


✔️ När du vill förstå både interaktionsbeteende och förstå varför bakom beteendet.

✔️När noggrannhet är viktigt, t.ex. när man validerar ett koncept och behöver en åsikt från någon som har erfarenhet av hur den ursprungliga lösningen fungerar.

✔️När man behöver förstå sammanhang, behov, drivkrafter och i viss mån beteende.

✔️ När du vill förstå både interaktionsbeteende och förstå varför bakom beteendet.

✔️När noggrannhet är viktigt, t.ex. när man validerar ett koncept och behöver en åsikt från någon som har erfarenhet av hur den ursprungliga lösningen fungerar.

✔️När man behöver förstå sammanhang, behov, drivkrafter och i viss mån beteende.

✔️När man undersöker tillgänglighet och säkerställer att produkten sömlöst integreras i deltagarens dagliga liv.

✔️När man testar en fysisk produkt.

✔️Om antalet deltagare är relativt litet.


Tips för att genomföra modererade sessioner

Se till att skapa en bekväm och öppen kommunikationskanal med deltagarna så att de känner sig välkomna och lättare kan dela med sig av sina tankar. Försäkra dem om att det inte finns några rätta eller felaktiga svar. Detta hjälper till att få fram mer genuin feedback och insikter, vilket bidrar till en mer effektiv testprocess.

  Contact us for advice

  Boka en gratis demo
  • Se hur vår plattform fungerar
  • Få svar på de frågor du har
  • Begär offert på din önskade profil

  Vanliga frågor & svar

  Vad är ett modererat test och hur fungerar det?
  Modererade testsessioner leds av en person, vanligtvis en UX-designer eller moderator, som presenterar ett scenario för deltagaren och ger dem en uppgift att lösa, oftast i ett digitalt gränssnitt. Under sessionen observerar och vägleder moderatoren deltagaren samt samlar in detaljerad feedback för att få insikter i realtid.
  Vilka fördelar finns med modererade tester?
  Modererade tester ger möjlighet till detaljerad och nyanserad feedback genom att moderatoren kan observera deltagarens beteende och ställa följdfrågor i realtid. Detta möjliggör en djupare förståelse för användarupplevelsen och ger möjlighet att observera icke-verbala signaler för att komplettera den verbala feedbacken.
  Vilka olika sätt finns det att genomföra modererade sessioner på?
  Modererade sessioner kan genomföras hemma hos deltagaren, på en testanläggning kontor, eller online på distans. Oavsett plats finns en moderator närvarande för att guida deltagarna genom testet och samla in feedback. Online-sessioner är flexibla och lockar ofta fler deltagare, medan fysiska sessioner möjliggör bättre kontroll över testmiljön.
  När är en modererad session den bästa lösningen?
  Modererade sessioner är idealiska när du vill förstå både interaktionsbeteende och förklaringen bakom beteendet, samt när noggrannhet och förståelse för sammanhang är viktigt. De lämpar sig också väl för testning av fysiska produkter och när antalet deltagare är relativt litet.
  Har ni några tips för att genomföra modererade sessioner?
  För att maximera värdet av modererade sessioner är det viktigt att skapa en bekväm och öppen kommunikationskanal med deltagarna. Detta skapar en atmosfär där deltagarna känner sig välkomna att dela sina tankar och feedback utan rädsla för att vara "rätt" eller "fel". Detta bidrar till en mer effektiv och givande testprocess.