För företag För testare flags img flags img

Vi matchar er med rätt målgrupp som passar era behov och önskemål

Vi administrerar all hantering av deltagare före, under och efter era tester.

  • En unik plattform med tusentals medlemmar
  • Expertis på snäva och unika målgrupper
  • Historisk show up rate på över 95%

Några av de företag vi hjälper idag

  • Trustly logo

Snabb och träffsäker rekrytering av deltagare

Hög kvalitet
Hög kvalitet på både deltagare och service – från ax till limpa.
En växande databas
Vi säkerställer att vår databas kontinuerligt fylls på med nya deltagare, allt för att matcha din målgrupp.
Personlig support
Projekthantering med en mänsklig beröring för högre flexibilitet och anpassning efter ditt projekt.
GDPR compliant
Servrar lagrade inom EU:s gränser för en trygg hantering av personuppgifter.

Exempel på egenskaper ni kan screena på

Demografi
Begränsa din profil efter demografiska egenskaper som ålder, kön, utbildningsnivå eller civilstånd.
Produktinnehav
Välj deltagare utefter vilka konsumentprodukter personen har eller använder.
Ekonomi
Få insikter från människor med olika typer av lön, kapitalinnehav eller övriga ekonomiska förutsättningar.
Boende
Nå profiler i en eller flera specifika orter. Du kan även avgränsa dig till storstäder eller småstäder.
Teknisk utrustning
Anpassa deltagare efter teknisk kunskap eller utrustning.
Arbete
Få feedback från människor som jobbar inom specifika yrken, avdelningar eller bransch.

Hur vi förenklar ert arbete

Rekrytering och inbokning av deltagare
Vi har mångårig erfarenhet av segmentering och rekrytering av testdeltagare från specifika målgrupper.
Hantering av av- och ombokningar
Vi hanterar all administration som rör deltagare både inför och efter era tester, inklusive av- och ombokningar.
Kommunicerar med deltagarna
Vi kommunicerar med deltagarna både före och efter genomfört test och hanterar eventuella problem som uppstår. 
Utbetalning av ersättning
Vi sköter utbetalning av ersättning till deltagarna och sociala avgifter till Skatteverket för den registrerade inkomsten.

Vanliga frågor & svar

Vilka tjänster erbjuder ni?
Vi erbjuder rekrytering av testdeltagare till tester och undersökningar online eller in person.
Vilka verktyg erbjuder ni vid online remote tester?
Du som kund bestämmer själv vilket verktyg som du önskar genomföra ert test i. Vi håller just nu på att utveckla en egen mjukvara för genomförande av tester online där våra kunder får skräddarsy verktygets funktioner kopplat till moderation, observations, inspelning av sessioner, prototypvänligt UI. Datan lagras i Europa för att uppfylla datadirektivets dataskyddsförordning. FeedbackFrogs egen mjukvara kommer att lanseras inom kort.
Vilken målgrupp erbjuder ni deltagare från?
Vi har inga begränsningar så testa oss gärna! Vår expertis är att hitta personer från snäva målgrupper och ta reda på vad som driver dem till att delta i användartester.
Vad avgör vilken profilnivå en rekrytering hamnar på?
Det som styr nivån på profilen är hur hög andel av befolkningen i önskad region som finns att tillgå samt hur tillgängligheten ser ut hos önskad målgrupp sett till tid och flexibilitet. En generell profil motsvarar en stor andel av befolkningen och har en hög tillgänglighet. Ju snävare profil, desto mindre urval finns att tillgå och ju mer komplex bearbetning krävs för att kunna finna urvalet, motivera dem att delta samt att få inbokad deltagaren sett till tillgänglighet.