Om FeedbackFrog

Vad vi gör

Vi hjälper företag att få feedback på tjänster och produkter från rätt målgrupp. 

Vår unika SaaS-plattform förenklar arbetet för företag att hitta och komma i kontakt med rätt målgrupp och individer för att få feedback under användartester.

Vi hjälper inte bara företag att få feedback på deras produkter och tjänster utan vi ger samtidigt våra medlemmar möjligheten att vara med och påverka utformningen av tjänster och produkter som de själva använder samtidigt som de får ersättning för sin feedback.

Hur vi gör det

FeedbackFrogs superskill är främst att hitta personer från rätt målgrupp och motivera dessa att medverka i företagens användartester. Vår unika förmåga att matcha företag och människor återspeglas i att vi har hållit en show up rate på över 90% historiskt i genomförda användartester. 

Plattformen består idag av flera tusen aktiva medlemmar som kontinuerligt ger feedback till stora internationella varumärkens tjänster och produkter.

Vad vi är

🙏🏻 Ärliga

Vi respekterar och är ärliga mot medarbetare, medlemmar, kunder och konkurrenter. Vi håller vad vi lovar och fullföljer åtaganden.

💡 Innovativa

Vi är nyfikna, hittar lösningar och föreslår förbättringar. För oss är innovation en självklarhet och vi är besatta av att testa.

🕐 Långsiktiga

Vi bygger långsiktigt värde framför kortsiktiga vinster. Vi tar beslut utifrån vad som är rätt att göra oavsett om det gynnar oss eller inte.

📊 Datadrivna

Vi tar beslut utifrån objektiv data, inte subjektiva åsikter.

🎯 Målmedvetna

Vi målar upp ett optimalt slutresultat för att enklare hitta vägen dit.

⭐ Serviceorienterade

Genom att vara nyfikna och lyhörda så löser sig allt naturligt.

Vilka vi är

Amanda Lilja

Amanda Lilja
Founder & CEO

Mimmi Berg

Mimmi Berg
Vice VD & COO

Peter Nygårds

Peter Nygårds
Product Owner

Emmy Eriksson

Emmy Eriksson
Project Manager

Medarbetare sökes

Medarbetare sökes
Sales & Business Developer

Medarbetare sökes

Medarbetare sökes
Digital Marketing Manager

Vart vi är på väg

Vi jobbar dagligen med att hjälpa företag att få feedback på produkter och tjänster. Ju högre kvalité på feedbacken företagen kan få desto bättre produkter kan företagen utveckla. Det minskar reklamationer och felköp vilket skapar förutsättningar för en mer hållbar konsumtion och ett bättre samhälle.

Vi är övertygade om att högkvalitativ feedback från rätt målgrupp ger företag stora konkurrensfördelar och det är en central del av all framgångsrik tjänste- och produktutveckling.

Följ gärna med oss på resan mot ett mer hållbart samhälle som medarbetare, medlem, kund eller investerare. Det finns mycket kvar att göra och vi har bara börjat.

Amanda Lilja
CEO, FeedbackFrog