Vår vision är att ge företag tillgång till mer kvalitativa kundinsikter

Vi gör det genom att i vår plattform samla konsumenter från hela världen som kan förse företag med högkvalitativ feedback på produkter och tjänsterVad vi gör

Vi hjälper företag att få feedback på tjänster och produkter från rätt målgrupp. 

Vår unika SaaS-plattform förenklar arbetet för företag att hitta och komma i kontakt med rätt målgrupp och individer för att få feedback under användartester.

Vi hjälper inte bara företag att få feedback på deras produkter och tjänster utan vi ger samtidigt våra medlemmar möjligheten att vara med och påverka utformningen av tjänster och produkter som de själva använder samtidigt som de får ersättning för sin feedback.

Vilka vi är

Amanda Lilja

Amanda Lilja
Founder & Chief Executive Officer

Mimmi Berg

Mimmi Berg
Chief Operating Officer

Anna Sköld

Anna Sköld
Lead Project Manager

Jacob Cengiz

Jacob Cengiz
Operations Team Assistant

Jimmie Berggren

Jimmie Berggren
Chief Sales Officer

Linnea Janving

Linnea Janving
Marketing Manager

Vår historia

Idén till FeedbackFrog föddes när jag jobbade med produktutveckling på ett internationellt företag som tillverkar vitvaror. Mitt ansvar var att säkerställa att vi fick feedback från rätt målgrupp genom användartester. Vi testade olika aktörer på marknaden för att komma i kontakt med önskade målgrupper, men stötte snabbt på problem. Deltagarna dök inte upp, proffstestare medverkade och profilerna som erbjöds var begränsade. Resultatet blev att tillförlitligheten till den feedback som vi baserade strategiska beslut på, var låg. Många gånger gick investeringen av vår interna tid och finansiella resurser nästan helt förlorad, eftersom det var så låg kvalité på feedbacken.

Vi bestämde oss därför för att bygga upp en egen panel internt för att själva lösa våra problem, men var tvungna att lägga ner projektet när lagen om GDPR infördes eftersom det försvårade arbetet avsevärt. Varje projektledare, researcher & designer fick då självständigt ansvara för att tillsätta deltagare i varje enskilt projekt vilket visade sig vara en tidskrävande aktivitet. Mängden manuellt arbete ökade med telefonsamtal, excelblad, mail och chattrådar i olika kanaler. Det tog mycket tid och fokus från det som var viktigt; själva undersökningarna. För att hantera tidsbristen kontaktades vänner & familj för att delta. Tillförlitligheten till testresultaten var dock fortfarande låga eftersom personerna som gav feedback var partiska med personlig anknytning till varumärket.

Under hela processen tänkte jag att det måste gå att hitta en bättre långsiktig lösning på det här problemet. Jag samlade på mig kunskap och idéer om hur våra problem kunde lösas.. Jag ville skapa den tjänst som vårt team saknade och grundade därför FeedbackFrog.

Ledstjärnan i det här arbetet är vår vision att alla världens företag och organisationer ska ha tillgång till tillförlitliga kundinsikter. När vi designar och vidareutvecklar vår tjänst är fokus att skapa värden som i slutändan resulterar i kostnadseffektivitet, tillförlitlig och representativ data, riskminimering och GDPR compliance.

Följ gärna med oss på resan som medarbetare, medlem, kund eller investerare. Det finns mycket kvar att göra och vi har bara börjat.

Amanda Lilja
CEO, FeedbackFrog