För företag För testare flags img flags img

Ett steg närmare framtidens sjukvård med rätt användar- och patientinsikter

Testa din produkt med sjukvårdspersonal eller patienter i ett tidigt skede för säkra och användarvänliga produkter - både för patient och personal.

Varför behöver du kundinsikter?

Värdefull data

Värdefull data

Basera dina beslut och analyser på säker och validerad information, för att säkerställa en framgångsrik produkt eller tjänst.

Möt sjukvårdspersonalen

Möt sjukvårdspersonalen

Testa förståelsen för användarmanualer och produkter, eller iscensätt scenarion för att säkerställa produktens funktion och säkerhet med den riktiga användaren.

Optimera patientupplevelsen

Optimera patientupplevelsen

Interagera med målgruppen och öka förståelsen för patientens troliga behov och känslor.

Tackla utmaningar

Tackla utmaningar

Minska risken att skapa en svåranvänd tjänst eller osäker produkt genom att testa prototyper och koncept med målgruppen.

Vad andra företag inom sjukvården säger om oss

Varför våra kunder väljer oss

Enkel planering

Enkel planering

I vår kundportal kan du administrera och övervaka ditt projekt på ett och samma ställe för ett effektivt arbetsflöde.

 Tryggt samarbete

Tryggt samarbete

Du har tryggt stöd i vårt Customer Success-team med bred kunskap och erfarenheter av olika projekt och respondenter.

Expertis inom segmentering

Expertis inom segmentering

Vi har mångårig erfarenhet och utbildning inom segmentering och rekrytering av specifika målgrupper.

GDPR-compliant

GDPR-compliant

Vi har datalagring inom EU vilket gör att vi kan säkerställa en trygg hantering av personuppgifter.

Exempel på profiler ni kan nå - men inte är begränsade till

 • Läkare
  Läkare
  • Intensivvårdsläkare
  • Stockholm/Uppsala
 • Legitimerad sjuksköterska
  Legitimerad sjuksköterska
  • Specialistsjuksköterska
  • Minst 3 års specialisterfarenhet
  • Stockholm
 • Förälder
  Förälder
  • Sökt vård online
  • Använt en vårdapp
  • Har Mobilt BankID
 • Pensionärer
  Pensionärer
  • Senior (65+)
  • Har frikort genom högkostnadsskyddet
  • Låg teknisk kunskap