Skrivet av Tim Edmonds, COO, FeedbackFrog 

Mars är deklarationstid och tack vare ett välutvecklat och automatiserat system här i Sverige kan vi enkelt hantera vår personliga skatt på ett enkelt sätt. Detta leder dock till en del frågor när deltagare ser att FeedbackFrog ab har deklarerat en inkomstkälla på sin deklarationsblankett. Detta uttalande är för att förklara varför detta är fallet och ge information för att svara på ytterligare frågor i denna fråga. 


Vad är Skatteverkets ståndpunkt? 

Skatteverket klassificerar skattepliktig inkomst som ersättning som tillhandahålls i utbyte mot varor och/eller tjänster. Denna inkomst kan vara i form av kontanter (kontanter), förmåner (förmån) eller en kombination av kontanter och förmåner.  

När du deltar i en forskningspanel tillhandahåller du dina tjänster till det företag som underlättar forskningsprojekten, så alla former av ersättning du får (antingen pengar eller förmån) räknas som betalning för den tjänst du tillhandahåller. Detta ska rapporteras till Skatteverket och är föremål för beskattning relaterad till ersättningens storlek och typ, samt arbetsgivaravgift. 

Som en person som får ersättning för deltagande i form av en förmån kommer du att se i din årliga skattedeklaration det totala beloppet som redovisas enligt avsnitt 1.1, och den relevanta skattenivån kommer att dras av av Skatteverket när det totala beloppet är över 1000kr.

Om du har några frågor eller funderingar angående denna tjänst, vänligen kontakta Skatteverket på: https://skatteverket.se/omoss/kontaktaoss.4.71004e4c133e23bf6db800079651.html 


Vad är FeedbackFrogs position?  

På FeedbackFrog bekräftade vi vår ståndpunkt så sent som Q4 2022, när vi genomförde en affärsöversyn med Skatteverket och implementerade BankID för säkerheten för våra medlemmar, kunder och automatisering av lagstadgad rapportering.  

Eftersom vi betalar ut deltagarincitament i form av presentkort, som klassificeras som ”annan förmån” enligt redovisningsregler och ses som en form av ”privat levnadskostnad” av Skatteverket, är du som medlem inte skyldig att betala inkomstskatt på värdet av kortet; men det måste rapporteras som en form av inkomst och vi betalar den relaterade arbetsgivaravgiften. 

Du kommer att se allt vi har rapporterat för räkenskapsåret under avsnitt 1.1 i din skattedeklaration, och relevant skatt kommer att dras av som en del av din årliga deklaration när detta värde är högre än 1000kr.

Om vi betalade ut deltagarincitament som kontanter, skulle ersättningen vara föremål för inkomstskatt samt att rapportera inkomsten och betala den relaterade arbetsgivaravgiften. 


När är ett ”presentkort” inte ett ”presentkort”?  

Skatteverket har tydliga regler för mottagande av presentkort från din arbetsgivare som gåva, men endast under vissa omständigheter och uttryckligen givet som en gåva utöver eventuell ersättning för utförda tjänster.  

När du får ett presentkort som en form av deltagarincitament för ditt deltagande i ett forskningsprojekt som underlättas av FeedbackFrog uppfylls inte dessa villkor och presentkortet ses som en form av betalning för tjänster, enligt vad som förklaras ovan.  

Det är därför vi hänvisar till presentkortet som deltagarincitament, för att skilja mellan de juridiska definitionerna av vad som är och inte är ett presentkort. Mer information om vad som anses vara en gåva finns här: https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2024.1/324258.html 


Varför rapporterar inte andra leverantörer av online-forskningspaneler vår ersättning till Skatteverket?  

Vi på FeedbackFrog är stolta över vårt arbete, och vi tar varje steg för att leverera vårt arbete på rätt sätt. Vi behandlar tryggheten, säkerheten och transparensen i vår affärsverksamhet med största respekt och bedriver vår verksamhet på ett sätt som är helt förenligt med gällande lagstiftning. Eftersom vår verksamhet bygger på hantering av känsliga uppgifter kompromissar vi inte med kvaliteten på våra tjänster och genomför regelbundna interna revisioner för att säkerställa att vi följer alla relevanta bestämmelser.  


Vi har inga synpunkter på hur andra leverantörer av online-undersökningar på den svenska marknaden bedriver sin verksamhet.