För företag För testare flags img flags img

Eyetracking

Se hur ni kan använda eyetracking som metod för att utveckla era produkter och tjänster

Vad är eyetracking?

Eyetracking är en sensorteknik som mäter en persons ögonpositioner och ögonrörelser för att följa vad de tittar på i realtid. Vid eyetracking används en ögonrörelsekamera för att spela in och dokumentera var testpersonens blick fokuserar på när hen använder en dator, läsplatta eller mobiltelefon.

Förutom ögonrörelse kan även bland annat pupillvidgningar och blinkningar observeras och mätas. Tekniken omvandlar ögonrörelser i realtid till viktiga data som ger information om pupillernas position och ögonens riktning och blickpunkt. Det i sin tur kan ge en ökad förståelse för hur sidans gränssnitt interagerar med användaren.

När sedan flera testpersoners ögonspårning jämförs kan du upptäcka mönster och dra slutsatser om hur de flesta kunder eller användare kommer att reagera på din digitala tjänst. Du får helt enkelt en inblick i användarupplevelsen på din webbplats, på vad användaren riktar sin visuella uppmärksamhet och vad som ignoreras. Detta kan hjälpa dig att utforma din webbplats på ett mer effektivt sätt.

Så fungerar eyetracking

Utrustningen som används för eyetracking producerar data som visar hur användarens blick sveper över skärmen och var någonstans blicken fokuserar. Du kan alltså få reda på var testdeltagarens blick stannar upp men också vilken information på skärmen som inte uppmärksammats av användaren. Det finns bland annat webbkameror, ögonspårningsenheter som fästs på datorskärmen och särskilda glasögon som kan användas vid eyetracking.

Vilka fördelar och nackdelar finns det med eyetracking?

Det finns många fördelar med eyetracking eftersom det handlar om att förbättra användar- och kundvänligheten på din digitala tjänst. Undersökningen kommer att visa exakt vad testpersonerna tittar på. Du behöver därför inte gissa eller anta något. Eyetracking kan till exempel ge:

 • en ökad kundlojalitet
 • en större försäljning
 • en mer anpassad kund- eller användarupplevelse.

Många väljer att testa eyetracking tidigt i utvecklingsfasen för att så snabbt som möjligt få reda på eventuella problem och dåliga lösningar med sina designförslag och prototyper. Du kommer alltså att få en god inblick i vad dina användare fokuserar på och vad som påverkar dem under skärmupplevelsen, men du kommer däremot inte att få någon djupare information om dina användares tankar och känslor. En annan nackdel är att ögonspårning kräver specialutrustning. Metoden kan därför vara både dyr och tidskrävande. Det finns också en risk att dina testpersoner beter sig annorlunda när det vet att de spelas in.

Varför ska du prova eyetracking?

Eyetracking kan till exempel användas vid marknadsundersökningar och användartester. Undersökningen kan visa hur dina kunder beställer en produkt på din webbsida eller hur dina kunder eller användare hittar en viss information på din sida. Detta kan du sedan använda för att mer effektivt optimera webbplatsens design och innehåll och förbättra användarupplevelsen och kundnöjdheten. Eyetracking kan alltså hjälpa dig att:

 • förstå hur kunden eller användaren interagerar med din digitala tjänst
 • kommunicera mer relevant genom att designa sidan så att all information ligger på rätt ställen
 • utforma mer effektiva erbjudanden
 • förbättra kundens eller användarens totala upplevelse av sidan.

Hur hittar du testdeltagare till en eyetracking-undersökning?

För att resultatet av undersökningen ska vara användbart och relevant gäller det att identifiera rätt målgrupp. När du har tagit fram kriterierna för målgruppen kan vi på FeedbackFrog hjälpa dig att ta fram testdeltagare. Just rekryteringsarbetet med att kontakta och boka deltagare till olika undersökningar är mycket tidskrävande. Låt oss ta hand om den biten så att du kan fokusera på undersökningens genomförande i stället. Vi hittar alla deltagare du behöver och tar dessutom hand om all administration runt deltagarna.

  Contact us for advice

  Vanliga frågor & svar

  Lägg till ett par frågor och svar