För företag För testare flags img flags img

Kortsortering

Se hur ni kan använda kortsortering som metod för att utveckla era produkter och tjänster

Vad är kortsortering?

Kortsortering går ut på att sortera och strukturera ord och begrepp logiskt för att försöka hitta en ordning bland dem. Metoden kan till exempel användas när en ny produkt eller tjänst ska tas fram. Genom att låta deltagarna i kortsorteringen gruppera och kategorisera specifik information på ett sätt som är meningsfullt för dem kan du få insikter i hur du kan bygga lättnavigerade strukturer för till exempel en webbplats eller app.

Med kunskaperna som du har fått från en kortsortering kan du utforma bättre användarupplevelser och skräddarsy ett användargränssnitt som uppfyller användarnas förväntningar.

Olika typer av kortsortering

I den vanligaste typen av kortsortering ska deltagarna sortera kort i grupper och sedan namnge de olika kategorierna. Det är en övning som ofta passar bra i början av ett projekt för att få en överblick över hur potentiella användare kategoriserar och strukturerar information. Kortsorteringen kan gå till så här:

 1. Skriv ämnen på olika kort, undvik att skriva kort med svårbegripliga ord och fördomar.
 2. Lägg upp korten på ett bord.
 3. Be deltagarna gruppera och sortera korten i olika högar.
 4. Se också om deltagarna kan dela in korten i högarna i olika undergrupper.
 5. Låt deltagarna sätta konkreta rubriker på alla korthögar.
 6. Analysera och presentera resultatet.

Du kan också anordna en sluten kortsortering där deltagarna ska sortera kort i redan befintliga kategorier. Det kan passa bra i en senare fas i ett projekt för att få en bekräftelse på om den befintliga strukturen fungerar. En annan variant är en blandning mellan dessa olika typer av kortsorteringar. Korten är då redan uppdelade i olika kategorier och deltagarna ska sortera dem inbördes, men deltagarna kan också skapa nya kategorier. Detta används ibland när det är dags att uppdatera ett informationssystem för att se hur användare först engagerar sig i den befintliga informationsarkitekturen och sedan utforska nya kategorier för att hitta nya meningsfulla strukturer.

Kortsortering kan göras som i en workshop men den kan också göras online med en programvara för kortsortering. En kortsortering kan genomföras både i grupp och individuellt. En kortsortering i grupp kan ge värdefull information eftersom deltagarna pratar och argumenterar under sorteringen. Risken finns dock att det i gruppen finns en dominerande personlighet som tar över och bestämmer mer än övriga deltagare.

En individuell kortsortering kan vara ett snabbt och effektivt sätt att samla in data på men, du kommer inte att få samma möjlighet att följa tankeprocessen hos deltagarna. Det finns också kortsorteringar som leds av en moderator som under övningen kan ställa frågor och följdfrågor för att på ett djupare sätt försöka förstå deltagarnas val.

När passar kortsortering som undersökningsmetod?

Kortsortering kan användas när du vill förstå dina användares eller kunders tankeprocesser om hur något borde fungera eller vara uppbyggt. Resultatet från en kortsortering kan hjälpa dig att bygga mer intuitiva och lättnavigerade informationsstrukturer. Det kan vara mycket värdefull information när en webbplats eller app ska utvecklas. Kortsortering kan också användas för att hitta en logisk struktur i en historia eller för att förstå andra människors prioriteringar. Kortsortering kan bland annat hjälpa dig förstå hur dina användare:

 • klassificerar olika idéer, ämnen och koncept
 • organiserar specifika objekt som ikoner, bilder och menyalternativ
 • sorterar samma information på olika sätt.

Fördelar och nackdelar med kortsortering

Kortsortering är en kostnadseffektiv metod för att få kunskap om hur olika människor grupperar och kategoriserar specifik information. Det enda du egentligen behöver är papperskort och pennor. Några av fördelarna med kortsortering är därför att undersökningsmetoden är:

 • enkel att organisera och genomföra
 • billig
 • effektiv och ger användbara data under en kort tidsperiod
 • användarbaserad.

Det finns dock också några nackdelar med metoden. Det är en innehållscentrerad undersökningsmetod. Den kan vara bra för att definiera en informationsstruktur, men det är inte lika säkert att strukturen sedan fungerar i en verklig situation.

En annan svårighet med metoden är att olika deltagaren kan komma fram till väldigt olika strukturer. Det finns inga rätt eller fel, men det kan bli svårt att avgöra vilken sortering som kommer att vara den mest effektiva. Kortsortering är faktisk också en ganska tidskrävande undersökningsform. Själva kortsorteringen tar inte särskilt lång tid men analysen kan ta desto längre tid.

Hur rekryterar du rätt deltagare till en kortsortering?

Studiens framgång beror till stor del på deltagarna i kortsorteringen. Att rekrytera deltagare till studier kan vara mycket tidskrävande. Låt oss hjälpa dig att hitta och skapa grupper för din kortsortering. Vi utgår från de urvalskriterier du ha gett oss och rekryterar deltagare som kan representerar dina verkliga användare eller kunder. Du kanske söker erfarna användare eller användare som aldrig ha provat din produkt eller tjänst. Du kanske söker deltagare i en speciell ålderskategori eller som talar ett särskilt språk. Vi har möjlighet att hitta och skapa grupper av deltagare exakt efter dina krav och önskemål.

  Contact us for advice

  Vanliga frågor & svar

  Lägg till ett par frågor och svar