För företag För testare flags img flags img

Tree testing

Se hur ni kan använda tree testing som metod för att utveckla era produkter och tjänster

Vad är tree testing?

Tree testing, eller trädtestning som det också kan kallas, är en kvalitativ undersökningsmetod för att förbättra användarupplevelsen på till exempel en webbplats eller i en app som har en trädliknande struktur med menyalternativ som är inbäddade i varandra. Tree testing är som omvänd kortsortering. I en kortsortering vill man försöka förstå hur användare logiskt sorterar information medan man i en tree testing testar, utvärderar och bedömer informationshierarkin och strukturen.

Kortsortering kompletteras ofta med en tree testing för att validera de redan identifierade informationskategorierna. Målet med en tree testing är alltså att se om användarna eller kunderna hittar det de söker. Undersökningsmetoden ger insikter i användarnas mentala modeller av en produkt och hur de naturligt tänker när de utforskar den.

Varför ska man göra tree testing?

Tree testing kan ge dig en tydlig bild av vad dina användare eller kunder förväntar sig av navigeringen och grupperingen av informationen på till exempel en webbplats. Du kan snabbt identifiera navigationsproblem och sedan utforma bättre digitala tillämpningar.

Tree testing kan göras mycket tidigt i en designprocess eller när en befintlig design ska göras om. Tree testing kan till exempel användas för att förbättra en matbutik online så att kunderna enkelt kan ändra leveranstid och nytt betalningssätt. Ett bussbolag skulle kunna använda tree testing i utvecklandet av en app för att resenärerna snabbt ska kunna se när nästa buss kommer.

Tree testing kan hjälpa dig att få svar på frågor som till exempel:

 • Förstår användarna hur de ska navigera på webbplatsen utifrån den struktur som finns?
 • Är innehållet logiskt grupperat?
 • Kan användarna lätt och snabbt hitta den information de söker?
 • Om inte, vad hindrar dem från att hitta den information de behöver?

Vilka fördelar och nackdelar finns det med tree testing?

Undersökningsmetoden kan hjälpa dig att utvärdera hur effektiv navigationshierarkin är på din webbplats eller i din app. Du ser hur dina användare navigerar och kan sedan organisera ditt innehåll på ett bättre och mer logiskt sätt. Några fördelar med tree testing är att du kan:

 • testa navigeringens användarvänlighet
 • utvärdera navigeringens effektivitet
 • kontrollera språket
 • få insikter om användarnas mentala modeller
 • validera designidéer innan du utformar dem.

Nackdelen med tree testing är att metoden endast undersöker en liten del av webbplatsen eller appens funktioner. Du kommer inte att få en övergripande kartläggning hur din produkt fungerar. I de flesta fall genomförs en tree testing online. Det innebär att den inte leds av en moderator och att du därför endast kommer att få kvantitativa data, inte kvalitativa data, från testet. Du har ingen möjlighet att fråga dina deltagare varför de gör vissa val under testtillfället.

Hur går tree testing till?

I tree testing presenteras deltagarna för en ren textversion av webbplatsens eller den struktur som ska studeras. Deltagarna får sedan se denna informationsarkitektur och svara på frågor hur de hittar för att uppnå ett specifikt mål. Detta ger dig insikter om hur din informationsstruktur fungerar och var någonstans dina användare eller kunder går vilse. Testet kan utföras i en fysisk lokal eller online. Så här kan en tree testing genomföras:

 1. Formulera undersökningens syfte och mål.
 2. Definiera och beskriv trädstrukturen på din webbplats eller app.
 3. Skapa uppgifter som du vill att deltagarna ska göra under testet. En uppgift skulle kunna vara att be deltagarna hitta hur man uppdaterar sitt konto på webbplatsen eller appen.
 4. Rekrytera deltagare.
 5. Genomför testet. Innan du ska genomföra en tree testing kan det vara bra att göra en pilotkörning av testet för att se om det fungerar som förväntat.
 6. Följ eventuellt upp tree testing-undersökningen med en enkätundersökning för att få ytterligare data om användarnas attityder om innehållet.
 7. Analysera resultaten och förbättra användarvänligheten på din produkt.

Hur hittar man deltagare till tree testing?

En viktig del av förberedelserna inför en tree testing är att hitta rätt deltagare. Hur många deltagare du bör ha beror bland annat på vilken typ av produkt du ska testa, vilken målgrupp du vänder dig till, vilken konfidensnivå du behöver samt målet med projektet.

FeedbackFrog kan hjälpa dig med rekryteringen av deltagare till en tree testing. Vi hittar och bokar deltagare som passar din önskade målgrupp och kan rekrytera testdelatagare efter bland annat intressen, ålder, kön, datorvana och språk. Vi tar hand om all administration runt testdeltagarna.

  Contact us for advice

  Vanliga frågor & svar

  Lägg till ett par frågor och svar