För företag För testare flags img flags img

Användartester

Se hur ni kan använda användartest som metod för att utveckla era produkter och tjänster

Vad är ett användartest?

Ett användartest är helt enkelt ett tillfälle där personer får testa en produkt eller tjänst som ett företag har skapat. Syftet med användartester är att få bättre insikt i hur faktiska användare upplever en viss produkt eller tjänst. Genom att studera användarnas beteenden och reaktioner blir det enklare att upptäcka och lösa eventuella problem innan produkten eller tjänsten lanseras. Man kan göra användartester i syfte att öka förståelsen för kundernas behov och beteenden, men även för att testa befintliga eller kommande produkter.

Den stora fördelen med användartester är att feedbacken kommer direkt från målgruppen. Och även om ett användartest kanske inte ger ett lika stort urval av feedback som ett frågeformulär, är feedbacken ofta mer kvalitativ och exakt.

Varför ska man göra användartester?

För att användare ska välja just era produkter eller tjänster måste ni kunna möta målgruppens behov. Och det är ju användarna själva som bäst kan svara på vad de behöver. Genom att låta användare testa en produkt eller tjänst och samtidigt dela med sig av sin upplevelse kan man få en bättre förståelse för hur produkten/tjänsten faktiskt används, varför vissa problem uppstår, och hur ni ska lösa dem.

Börja testa med riktiga användare tidigt

Håller ni på att ta fram en ny produkt eller tjänst är det bra att börja testa med riktiga användare så tidigt i processen som möjligt. Vi pratar alltså redan på prototypnivå. Problem eller oklarheter som upptäcks tidigt är ofta lättare att åtgärda, vilket kommer spara er både tid och pengar.

Fördelar och nackdelar med användartester

Det finns många fördelar med att göra användartester, men precis som med så mycket annat även vissa nackdelar som kan vara bra att känna till. Vi listar exempel på både för- och nackdelar här nedanför.

Fördelar

 • Ni får feedback direkt från er målgrupp.
 • Oklarheter och potentiella problem kan lösas innan produkten lanseras.
 • Lättare att lösa interna frågor när ni ser hur användarna regerar på alternativen som ni diskuterar.

Nackdelar

 • Inte helt representativt för hur produkten fungerar i ”verkligheten”.
 • Ger inte ett lika stort feedback-underlag som ett frågeformulär gör (men feedbacken är däremot ofta mer exakt och ger mer värde).

Hur genomför man ett användartest?

Ett användartest kan utföras både på en fysisk plats och remote, det vill säga på distans. Oavsett så går det hela ut på att deltagarna ska testa en av era produkter eller tjänster och ge feedback på upplevelsen. Ni ger deltagarna uppgifter de ska lösa under testsessionen och en moderator observerar hur de löser uppgifterna och var de stöter på eventuella problem. Det finns även användartester utan moderatorer.

Hur den exakta processen ser ut kan dock skilja sig något beroende på vilken typ av användartest ni gör, mer om de olika typerna längre ner på sidan. Men här ser du hur det går till på ett ungefär i fyra enkla steg

 1. Definiera er målgrupp och bestäm om testet ska utföras remote eller fysiskt. Oavsett vilket slags användartest ni ska göra måste ni börja med att definiera målgruppen ni vill ha feedback från. Välj även om testet ska utföras personligen eller på distans.
 2. Hitta deltagare som matchar er profil och krav. Att själv hitta deltagare till ett användartest är inte alltid det lättaste, men här kan ni få stor hjälp av en plattform som FeedbackFrog. Beställer ni användartest hos oss hittar vi deltagare som matchar er profil.
 3. Genomför användartestet och samla in feedback. Deltagarna genomför testet, på fysisk plats eller remote, och med eller utan moderator. Ni observerar hur de utför uppgifterna de har fått och samlar in feedback.

Vanligaste typerna av användartester

Det finns flera olika typer av användartester, och här måste ni som företag identifiera vilket slags test som kommer ge er den feedback ni behöver. Välj om testet ska utföras personligen, alltså på en fysisk plats, eller på distans och om testet ska modereras eller ej. Här nedanför går vi igenom hur de olika slags användartesten fungerar och vilka för- och nackdelar som finns med respektive typ.

Modererade tester

Ett modererat användartest som utförs på en fysisk plats har en moderator eller testare närvarande under sessionen som kan svara på frågor och vägleda deltagarna genom testet. Fördelen med ett klassiskt modererat användartest är att det är lättare att kontrollera testmiljön och observera användarna. Dock finns det ju vissa logistiska utmaningar med tester sker på plats, både för deltagare och moderatorer.

Då kan ett modererat användartest passa bäst

 • När en fysisk produkt ska testas
 • Om produkten som ska testas är tidigt i utvecklingsstadiet
 • Om deltagarantalet är relativt litet

Modererade tester remote

Ett användartest som utförs remote kan också vara modererat, det vill säga ha en moderator eller testare närvarande under testsessionen. Men till skillnad från ”vanliga” modererade tester befinner sig alltså moderatorn och deltagarna på olika platser. Interaktionen sker i stället via videosamtal och skärmdelning. Deltagarna ansluter sig till testet och får instruktioner och uppgifter digitalt, antingen i förväg eller under själva sessionen, och kan genomföra testet på sina egna datorer. Moderatorn observerar deltagarnas beteenden och samlar in feedback.

Fördelen med den här typen av test är att det är flexibelt, vilket ofta drar fler deltagare än till fysiska tester. Utmaningen är att få tekniken och interaktionen mellan moderator och deltagare att fungera sömlöst.

Modererade tester remote kan passa

 • Om deltagarna är spridda över ett större geografiskt område
 • När det är en hemsida eller programvara som ska testas
 • Om deltagarantalet är relativt stort

Omodererade tester remote

En tredje variant är omodererade användartester remote. Detta är också ett test på distans, men här är ingen moderator närvarande under testsessionen. Deltagarna får instruktioner och uppgifter digitalt, ofta via ett program som kan laddas ner till datorn. Programmet spelar in deltagarnas beteenden och reaktioner när de utför uppgifterna. En stor fördel med den här typen av användartest är att deltagarna kan ansluta till testet och utföra uppgifterna när det passar bäst. De är alltså varken låsta till en fysisk plats eller beroende av en moderator.

Det är ofta lättare att hitta deltagare till användartester som utförs på distans eftersom det är mer flexibelt och mindre tidskrävande. Eftersom man varken behöver en testlokal eller moderator är det i regel även ett mer kostnadseffektivt alternativ. Däremot kanske det inte är det bästa valet för ett företag som ska göra en prototyptestning som ofta kräver förklaringar och lite mer vägledning.

Ett omodererat användartest kan passa

 • När ni behöver ett stort antal testdeltagare
 • Om ni har en mindre budget att hålla er till

Tips för att få ut det mesta av era tester

För att få ut så mycket som möjligt av dina användartester finns det vissa saker du bör tänka lite extra på. Vi listar våra bästa tips här nedanför.

Så genomför du ett användartest som ger värde

 1. Fundera igenom vad du vill att testet ska ge och sätt upp en plan för vad du ska undersöka. Att ”ta det som det kommer” är ingen bra idé.
 2. Se till att alla instruktioner och frågor i testet är tydliga.
 3. Ställ öppna frågor till deltagarna. Då är chansen större att man kommer åt deras innersta tankar och hur de upplever produkten eller tjänsten som de testar.
 4. Observera testet tillsammans med någon för att inte missa något viktigt, om du planerar att göra ett modererat användartest det vill säga.
 5. Anpassa antalet testdeltagare utifrån målgruppen. Fem deltagare ska vara det optimala antalet, men det beror på hur bred eller snäv er målgrupp är. I vissa fall kan två eller tre testdeltagare vara tillräckligt, och i andra kan det krävas upp mot 15 för att testet ska ge något värde.

Hur hittar man deltagare till användartester?

Det smidigaste sättet att hitta och boka in deltagare till användartester är att ta hjälp av oss. Vi hittar och bokar in deltagare från er önskade målgrupp till ert användartest. Vi sköter även all administration och kontakten med deltagarna så att ni kan fokusera 100% på ert researcharbete.

Det enda ni behöver göra är att specificera vilken profil deltagarna ska ha och när användartestet ska äga rum. Vi ser till att deltagarna dyker på de utvalda tiderna och bokar in nya om någon skulle få förhinder.

Se här vad de skulle kosta att beställa deltagare >

  Contact us for advice

  Boka en gratis demo
  • Se hur vår plattform fungerar
  • Få svar på de frågor du har
  • Begär offert på din önskade profil

  Vanliga frågor & svar

  Hur många deltagare behöver man?
  5 användare sägs vara det optimala antalet när man gör användartester, då man efter det femte sessionen ska ha upptäckt cirka 85 procent av alla eventuella problem. Hur många deltagare just ni bör ha beror lite på hur er målgrupp ser ut, hur mycket tid ni har och hur stor er budget är.
  Ska man välja modererat eller omodererat användartest?
  Det beror på målgruppen och vilken slags produkt eller tjänst som ska testas. Båda alternativen har sina för- och nackdelar. Med ett modererat test som utförs på plats får ni bättre kontroll över testmiljön och det är ofta lättare att studera användarnas beteenden och reaktioner. Modererade och omodererade tester remote är mer flexibla, vilket innebär att det ofta är lättare att hitta deltagare. Men ni har inte lika stor kontroll på testmiljön från andra sidan skärmen, och ni får sällan samma inblick i användarnas beteenden som i ett personligt test.
  Vilka frågor ska man ställa i ett användartest?
  I ett användartest bör man ställa öppna frågor till deltagarna. Moderatorn ska hålla sig så passiv och neutral som möjligt, vilket innebär att man också ska undvika ledande frågor.
  Vad kostar det att rekrytera deltagare till ett användartest?
  Kostnaden varierar beroende på vilket slags användartest som ska utföras, hur många användare ni vill ska delta i testet och lång testsessionen är. Se vad det skulle kosta att boka in deltagare via FeedbackFrog på vår sida om Priser.