Hitta personer som kan ge feedback på era produkter och tjänster

Vi hjälper företag att få feedback på produkter och tjänster från rätt målgrupp

 • Digital plattform som matchar företag och testpersoner
 • Möjligt att boka in testdeltagare från snäva målgrupper
 • Historisk show up rate på över 90 %

Några av de företag vi hjälper idag

Hur går det till?

1 Ni definierar önskad profil
Ni definierar er önskade profil och får en offert från oss på hur mycket en rekrytering skulle kosta.
2 Vi rekryterar deltagare
Vi rekryterar deltagare som matchar er önskade profil och bokar in dessa till ert användartest.
3 Ni genomför användartest
Ni genomför ert användartest med de deltagare vi bokat in. Vi hanterar eventuella av- och ombokningar.

Vad kunder tycker om oss

Varför ni bör välja FeedbackFrog

Vi har en bakgrund inom UX och design och har själva suttit och försökt rekrytera deltagare till användartester. FeedbackFrog startades för att lösa ett problem som många företag har, vilket är att hitta deltagare från rätt målgrupp och få deltagarna att dyka upp på användartester.

Vi vet vilken stor investering anordnandet av ett test är och hur viktigt det är att deltagarna motsvarar rätt profil och faktiskt dyker upp på testerna.

Vi erbjuder därför dig som kund en helhetslösning för testgenomförande in person och online. Det gör att ni sparar tid och kan fokusera på det som ni är bra på medan vi sköter resten.

Fördelar med vår tjänst

 • Inga begränsningar för önskad målgruppsprofil
 • Tillgänglig joursupport under ert testgenomförande
 • Historisk show up rate på över 90% i genomförda tester
 • Betala enbart för de deltagare som faktiskt dyker upp
 • En backupdeltagare per testdag ingår

Frågor & svar

Vilka tjänster erbjuder ni?

Vi erbjuder rekrytering av testdeltagare till tester och undersökningar online eller in person.

Vilka testmetoder rekryterar ni deltagare till?

Online 

 • Remote test
 • Djupintervju
 • Card sorting
 • Telefonintervju

In person

 • Djupintervju
 • Användartest
 • Fokusgrupp
 • Co-creation workshop
 • Dagboksstudier
 • Post user study
Vilka verktyg erbjuder ni vid online remote tester?

Du som kund bestämmer själv vilket verktyg som du önskar genomföra ert test i. Våra medlemmar är vana att genomföra tester med t.ex.

OBS. Vi håller just nu på att utveckla en egen mjukvara för genomförande av tester online där våra kunder får skräddarsy verktygets funktioner kopplat till moderation, observations, inspelning av sessioner, prototypvänligt UI. Datan lagras i Europa för att uppfylla datadirektivets dataskyddsförordning. FeedbackFrogs egen mjukvara kommer att lanseras under år 2022.

Vilka länder erbjuder ni deltagare från?

Just nu erbjuder vi svenska deltagare. Under år 2022 kommer vi att erbjuda feedback från deltagare från fler marknader.

Vilken målgrupp erbjuder ni deltagare från?

Vi har egentligen inga begränsningar så testa oss gärna! Vår expertis är att hitta personer från snäva målgrupper och ta reda på vad som driver dem till att delta i användartester. Det gör att vi kan pusha på rätt incitament och resultatet av det är att vi hållit en show up rate på över 90% historiskt i genomförda användartester.

Hur stor volym kan ni leverera?

Vår medlemsbas består av flera tusen medlemmar och med tillräckligt god framförhållning på en förfrågan har vi inga begränsningar på hur stort antal deltagare vi kan leverera.  Testa oss gärna 🙂

Hur ser er prismodell ut?

Vi har en standardiserad prismodell med ett fast pris per deltagare i tre olika nivåer;

 • Basic
 • Standard
 • Custom

Priset styrs av vilken nivå rekryteringen hamnar på, plats för genomförande (in person eller online remote) samt sessionslängd.

Vad avgör vilken profilnivå en rekrytering hamnar på?

Det som styr nivån på profilen är hur hög andel av befolkningen i önskad region som finns att tillgå samt hur tillgängligheten ser ut hos önskad målgrupp sett till tid och flexibilitet.

En generell profil motsvarar en stor andel av befolkningen och har en hög tillgänglighet. Ju snävare profil, desto mindre urval finns att tillgå och ju mer komplex bearbetning krävs för att kunna finna urvalet, motivera dem att delta och få inbokat deltagaren sett till tillgänglighet.

Nedan ges en beskrivning av våra 3 profil nivåer.

Basic profil

 • Kriterier som över 76% av befolkningen i önskad region stämmer in på
 • Hög tillgänglighet

Standard profil

 • Kriterier som 25-75% av befolkningen stämmer in på
 • Medel tillgänglighet
 • Procentuell fördelning bland önskade kriterier

Premium profil

 • Kriterier som 10-24% av befolkningen stämmer in på
 • Låg tillgänglighet
 • Procentuell fördelning bland önskade kriterier
Vad har ni för ledtider?

Våra ledtider varierar utifrån vilken profil som ska rekryteras:

 • Basic profil: 2 veckor
 • Standard profil: 2 veckor
 • Premium profil: 2 veckor för abonnemangskunder, 6 veckors ledtid till projektbaserade förfrågningar.
Hur kontaktar jag er?

Du kan kontakta oss via mail eller ringa till oss på +46852027555

Jag vill köpa ett projekt till paketpris, vad kostar det?

Begär en offert så återkommer vi med ett prisförslag.

Kontakta oss