Få feedback på tjänster och produkter från rätt målgrupp

Effektivisera er produktutveckling genom att låta vår plattform hitta deltagare från rätt målgrupp till era tester och intervjuer.

 • Gör era tester och produktutveckling mer effektiv
 • Möjligt att få feedback från snäva målgrupper
 • Historisk show up rate på över 95%

Några av de företag vi hjälper idag

 • Trustly logo

Hur funkar det?

Ni beställer målgruppen
Ni beställer målgruppen
Ni definierar er önskade målgrupp och beslutar om datum/tider för att genomföra testet. Vanligtvis representerar våra kunders målgrupp den tilltänkta slutanvändaren av produkten eller tjänsten. Efter att vi mottagit er beställning får ni en offert från oss.
Vi hittar deltagare
Vi hittar deltagare
Vi bokar in deltagare inom målgruppen till bestämda datum och tider. Vi sköter all kontakt med deltagare innan testet och ser till att samtliga platser bokas upp. Därefter mottar ni GDPR-säkrad information om samtliga deltagare som bokats in.
Ni genomför ert test
Ni genomför ert test
Ni genomför testet med inbokade deltagare. Vi ersätter eventuella avbokningar eller no shows med nya deltagare. Vi sköter all kontakt efter att testet är genomfört, inklusive utbetalning av ersättning till deltagare.

Vad våra kunder tycker om oss

Våra medlemmar är vår största tillgång

Att våra medlemmar har en spännande och trygg upplevelse är högsta prioritet. Därför arbetar vi aktivt med att utöka utbudet av tester att delta i, tar fram nya incitament och anstränger oss för att ständigt förbättra användarupplevelsen.

Vi är stolta över att våra medlemmars åsikter har en avgörande effekt på design, funktion och kvalitet på våra kunders tjänster och produkter.

Våra medlemmar får…

 • Ersättning som tack för sitt deltagande i tester & intervjuer
 • Påverka utformandet av nya produkter och tjänster
 • Bidra till ett mer hållbart och träffsäkert konsumtionssamhälle

Vanliga frågor & svar

Vilka tjänster erbjuder ni?
Vi erbjuder rekrytering av testdeltagare till tester och undersökningar online eller in person.
Vilka testmetoder rekryterar ni deltagare till?
Online 
 • Remote test
 • Djupintervju
 • Card sorting
 • Telefonintervju
In person
 • Djupintervju
 • Användartest
 • Fokusgrupp
 • Co-creation workshop
 • Dagboksstudier
 • Post user study
Vilka verktyg erbjuder ni vid online remote tester?
Du som kund bestämmer själv vilket verktyg som du önskar genomföra ert test i. Våra medlemmar är vana att genomföra tester med t.ex. OBS. Vi håller just nu på att utveckla en egen mjukvara för genomförande av tester online där våra kunder får skräddarsy verktygets funktioner kopplat till moderation, observations, inspelning av sessioner, prototypvänligt UI. Datan lagras i Europa för att uppfylla datadirektivets dataskyddsförordning. FeedbackFrogs egen mjukvara kommer att lanseras under år 2023.
Vilka länder erbjuder ni deltagare från?
Just nu erbjuder vi svenska deltagare. Under år 2023 kommer vi att erbjuda feedback från deltagare från fler marknader.
Vilken målgrupp erbjuder ni deltagare från?
Vi har egentligen inga begränsningar så testa oss gärna! Vår expertis är att hitta personer från snäva målgrupper och ta reda på vad som driver dem till att delta i användartester. Det gör att vi kan pusha på rätt incitament och resultatet av det är att vi hållit en show up rate på över 90% historiskt i genomförda användartester.
Hur stor volym kan ni leverera?
Vår medlemsbas består av flera tusen medlemmar och med tillräckligt god framförhållning på en förfrågan har vi inga begränsningar på hur stort antal deltagare vi kan leverera.  Testa oss gärna :)
Hur ser er prismodell ut?
Vi har en standardiserad prismodell med ett fast pris per deltagare i tre olika nivåer;
 • Bronze
 • Silver
 • Gold
Priset styrs av vilken nivå rekryteringen hamnar på, plats för genomförande (in person eller online remote) samt sessionslängd.
Vad avgör vilken profilnivå en rekrytering hamnar på?
Det som styr nivån på profilen är hur hög andel av befolkningen i önskad region som finns att tillgå samt hur tillgängligheten ser ut hos önskad målgrupp sett till tid och flexibilitet. En generell profil motsvarar en stor andel av befolkningen och har en hög tillgänglighet. Ju snävare profil, desto mindre urval finns att tillgå och ju mer komplex bearbetning krävs för att kunna finna urvalet, motivera dem att delta och få inbokat deltagaren sett till tillgänglighet. Nedan ges en beskrivning av våra 3 profil nivåer.
  Bronze profil
  • Generella kriterier som en stor andel av befolkningen stämmer in på
  • Hög tillgänglighet
  Silver profil
  • Generella kriterier som en medelstor andel av befolkningen stämmer in på
  • Medel tillgänglighet
  • Procentuell fördelning bland önskade kriterier
  Gold profil
  • Snäva kriterier som en liten andel av befolkningen stämmer in på
  • Låg tillgänglighet
  • Procentuell fördelning bland önskade kriterier
Vad har ni för ledtider?
Våra ledtider varierar utifrån vilken profil som ska rekryteras:
 • Bronze profil: 2 veckor
 • Silver profil: 2 veckor
 • Gold profil: 2 veckor för abonnemangskunder, ca 6 veckors ledtid till projektbaserade förfrågningar.
Hur kontaktar jag er?
Du kan kontakta oss via mail eller ringa till oss på +46852027555
Jag vill köpa ett projekt till paketpris, vad kostar det?
Begär en offert så återkommer vi med ett prisförslag.

Boka en gratis demo

 • Se hur vår plattform fungerar
 • Få svar på de frågor du har
 • Begär offert på din önskade profil