Tack för din förfrågan

Vad händer nu?

Steg 1
Vi kontaktar dig och går igenom din förfrågan
Steg 2
Du tar emot och godkänner prisförslag
Steg 3
Vi hittar och bokar in deltagare
Steg 4
Ni genomför ert test
Steg 5
Vi betalar ut ersättning till deltagare
Har du några frågor? Tveka inte att kontakta oss!