FeedbackFrog är vi stolta över att erbjuda en omfattande lösning för alla dina testbehov. Vad innebär detta i praktiken?


Sömlös hantering av deltagare
Från de initiala planeringsstadierna till analysen efter testet ser vi till att processen för hantering av deltagare är smidig och effektiv. Eftersom deltagare är en avgörande faktor för att varje test ska äga rum, optimerar vårt kundteam deltagarupplevelsen vid varje steg av processen: Före, under och efter testerna. Vi har brutit ner det lite mer för att ge en ännu klarare bild av vad detta innebär i praktiken:

  1. Före testet: Precision i planeringen
    Vår noggranna metod börjar innan testet påbörjas. Vi hanterar alla aspekter av deltagarhantering med precision i planeringen för att säkerställa att din testmiljö kommer att ge värdefulla insikter.
  2. Under testet: Effektiv koordinering
    Vi prioriterar tydlig kommunikation och effektiv koordinering för att garantera en sömlös upplevelse både för arrangörer och deltagare.
  3. Efter testet: Värdefulla insikter Testprocessen avslutas inte ens när testet är klart. Vi ser till att deltagarhanteringen också inkluderas i fasen efter testet. Med vår expertis vet vi att det finns ett starkt värde i de insikter som erhålls från testet, och vi kommer att leverera handlingsbara data som möjliggör framdrift för dina projekt.

Kontakta oss här för att genomföra ett test med oss!