Vi ville dela vår inspiration som vi fick av den här artikeln från Smashing Magazine som undersöker likheterna mellan UX Research och TV-programmet Columbo från 1970-talet.

De kan verka osannolika, men faktum är att båda avslöjar det okända, tolkar mänskligt beteende, upptäcker saknad information, vilket leder till att bygga något värdefullt.


Nyfikenhet leder till en större förståelse
För den som inte har sett Lt. Columbo: Han är en mordutredare i Los Angeles på 1970-talet och karakteriseras av sin nyfikna natur. De frågor han ställer är ganska enkla men med komplexa bakgrunder som han senare upptäcker. Som en stor del av både vår kultur på FeedbackFrog men också i vår bransch tror vi starkt på att nyfikenhet är en av hörnstenarna för en hälsosam företagskultur, men också för att kunna lösa komplexa scenarier. Likaså för att förstå våra kunders utmaningar, motivation och beteenden.

I modererade tester – betona inte din roll som moderator
Om användaren känner sig obekväm till exempel med moderatorn på grund av deras roll kommer deras svar inte vara partiska. Det viktiga i testet är svaren och testarens upplevelse för att kunna svara ärligt.

Flexibilitet tar dig långt
I kvalitativ forskning är det kanske särskilt viktigt att vara flexibel. För att få önskad data kommer all information inte från skript eller en uppsättning frågor. Det kan ofta kräva improvisation och följdfrågor.

Uppmärksamma detaljer
Som mordutredare är en av de viktigaste sakerna att uppmärksamma detaljer, oavsett hur relevanta de kan verka. När vi utvecklar produkter eller stöttar våra kunder med tester är detaljerna ofta de mest avgörande faktorerna för en lyckad användarupplevelse.

Iterationer är avgörande
För att vara fri från fördomar, behålla ett öppet sinne, göra nödvändiga finjusteringar och inte dra fel slutsatser – så är iterationer avgörande. Allt baserat på användarfeedback. På FeedbackFrog testar, itererar och förbättrar vi ständigt för att få det bästa resultatet möjligt.

All feedback är användbar feedback
Vi uppmanar alltid våra kunder att betrakta all feedback som användbar feedback. Både positiv och negativ, så länge den är sanningsenlig. I en produktutvecklingsprocess är det alltid bättre att få all möjlig feedback innan produkten lanseras. På detta sätt kan iterationer göras för att göra produktlanseringen framgångsrik.

Slutsats
En av de viktigaste sakerna i vår kultur och vårt arbete är att omfamna nyfikenhet. Det skapar inte bara en bra arbetsmiljö utan hjälper oss också att ägna stor uppmärksamhet åt detaljer, visa empati, förståelse, vara iterativa och omfamna all feedback.

Vi skulle gärna berätta mer om det stora utbudet av tester du kan genomföra med oss! Kontakta vårt säljteam här: sales@feedbackfrog.com