Omodererade eller modererade tester, vad är den verkliga skillnaden? När fungerar dessa olika researchmetoder bäst? Vi tog kontakt med Moa Bogren för att fördjupa oss i research-världen!

Moa har arbetat som UX-designer med fokus på research de senaste fem åren. Hon har omfattande expertis inom att arbeta med kund- och användarinsikter.

Omodererade tester fungerar som ett utmärkt komplement och ger värdefulla insikter med mindre ansträngning och förberedelse.

Vad är skillnaden mellan omodererade och modererade tester?

– Distinktionen mellan omodererade och modererade tester ligger i modaliteten. Modererade tester leds av en person, oftast en UX-designer eller forskare, som presenterar ett scenario för deltagaren. De får en uppgift att lösa, oftast inom ett digital gränssnitt. Designern sitter sedan med individen, vägleder dem och ställer följdfrågor. I omodererade tester får deltagarna skriftliga instruktioner; en uppgift, direkt på skärmen att utföra. Både skärmen och deltagaren spelas in, vilket gör att en designer senare kan granska hur deltagaren genomförde testet och dra slutsatser baserade på det.


När ska vi använda omodererade tester?
– Jag skulle säga, i den senare delen av den dubbla diamanten. När du vet vad du letar efter och den feedback du söker. Det enklaste scenariot är att genomföra en test där du vill kontrollera flödet från punkt A till B. Det finns ingen marginal för spekulation eftersom deltagarna då fastnar och inte fortskrider. Prototypen måste också vara extremt stabil eftersom du inte kan interagera med användaren; det finns ingen felmarginal. Testdeltagaren är helt på egen hand.


Vilka fördelar finns det med omodererade tester?
– Det finns många fördelar med omodererade tester. De tar mindre tid att förbereda, är oftast snabbare och effektivare och kan göras i skala. Detta kräver dock också precision vid utformningen av testet. Det bör fokusera på en mycket specifik aspekt som ska testas, till exempel hur lång tid det tar för användaren att navigera genom ett flöde eller slutföra en uppgift; eller när du vill eliminera felvariabler.

Några tips för att genomföra omodererade tester?
– Var hård mot dig själv när du förbereder för testet och våga begränsa dig själv. Omodererade tester kan du inte utveckla. Åsidosätt dina favoriter och fokusera på det du vet är det problematiska området, rekommenderar Moa.

Enligt henne är en av fördelarna med omodererade tester att du genom dem kan omvandla kvalitativa tester till kvantitativa!

– Det har funnits en felaktig uppfattning om att omodererade tester saknar validitet, men för mig är det ett sätt att kvantifiera kvalitativ forskning. Det kan vara extremt värdefullt när du kommunicerar med olika intressenter. Att tala om kvantifierade data kopplade till upplevelsen är mycket kraftfullt.

Kontakta oss här för att ta reda på hur du kan genomföra modererade eller omodererade tester med FeedbackFrog!