Scania är en av våra återkommande kunder. De har använt vår rekryteringstjänst på FeedbackFrog ett flertal gånger vilket vi förstås är mycket glada för. Vi frågade Karolina Ingre, Head of Driver Solutions HMI, på Scania för att få insikt kring vilket värde de får från våra tjänster.

Varför valde ni FeedbackFrog som en partner för era användarstudier?

– Vi har använt FeedbackFrog framgångsrikt genom åren. De har hjälpt oss hitta användare på ett effektivt sätt utanför vår kundbas.

Varför är användarstudier viktigt för Scania?

– Interaktionsdesign handlar främst om att vägleda användaren till rätt beteende. För att förstå användarens behov och faktiska beteende i olika situationer är det klokt att inkludera dem i utvecklingsfasen för att testa, verifiera och validera designen.

Vad är det bästa med den tjänst som FeedbackFrog erbjuder, från ditt perspektiv?
– Att få en större variation av testdeltagare och att avlasta vårt interna team från all logistik som tester innebär.

För att komma i kontakt med oss och göra ett användningstest, kontakta oss här.