I takt med att världen blir allt mer dynamisk och fylld av digitala upplevelser blir användarbeteendet desto viktigare för företag för att skapa framgångsrika produkter. På FeedbackFrog är vi stolta över vårt erbjudande som inkluderar ett brett spektrum av tester som riktar sig till en lika bred målgrupp.Hur fungerar det i praktiken?

FeedbackFrog är en platfform som erbjuder en helhetslösning där vi förenklar användartester för kunder utan att tumma på kvaliteten.

För att förtydliga ytterligare:

  1. Du bestämmer vilken profil användartestet ska rikta sig till
  2. Vi hittar deltagarna baserat på vår kvalitativa data om målgrupper och relevanta marknadssegment.
  3. Vi tar hand om alla administrativa uppgifter när det gäller datainsamling och logistik
  4. Du genomför ditt test
  5. Vi distribuerar incitamenten till deltagarna


Vilka typer av tester erbjuder ni?

För att möjliggöra tester till ett bred kundbas erbjuder vi följande tester:


Är du intresserad av att genomföra en test med oss? Kontakta oss här och skicka en beskrivning av den målgrupp du vill nå. Vi återkommer inom 24 timmar med ett svar.