FeedbackFrog tror vi att det är viktigt att hålla sig uppdaterad inom vår dynamiska bransch för att kunna hjälpa våra kunder på bästa möjliga sätt. Vi blev inspirerade av en insiktsfull artikel från Medium, som du kan läsa här.


Våra viktigaste insikter från den:

Tester utan geografiska begränsningar
Även om detta överträffar traditionella metoder för UX-research är traditionella metoder fortfarande relevanta. Tack vare digitaliseringen finns det dock inga geografiska begränsningar för hur tester kan utföras. På FeedbackFrog utvecklar vi ständigt vårt erbjudande, och vi lanserar snart något mycket spännande som är relaterat till användartestning på global nivå, så detta är mycket relaterat för oss.


Inkluderande design – en nödvändighet
Tidigare var inklusivitet kanske bara en bock i kravlistan – bästa fall. Idag är det en nödvändighet. Vissa skulle till och med hävda att det är en grundprincip för designtänkande. Vi förstår detta behov och genomför många tester fokuserade på tillgänglighet. Det är ett bra sätt att bidra positivt till samhället.


AI är här för att stanna
AI är inte längre något nytt och det är viktigt att bygga organisationer runt det snarare än att känna motstånd inför det. Från vår synvinkel på FeedbackFrog ser vi det som en möjliggörare för att göra tester enklare och inte nödvändigtvis för att ta bort den mänskliga faktorn i dem. En sak behöver inte utesluta den andra utan kan samexistera.


Känslor spelar fortfarande roll
Emotionella kopplingar är nyckeln till insikter och för att kunna koppla ihop med våra medlemmar och kunder för att påverka deras användarupplevelse på ett positivt sätt.


Vikten av förtroende
Vi värderar våra kvalitativa data högt; det är vår unika försäljningspunkt! För att leva som vi lär, säkerställer vi att våra kunddata hanteras på ett ansvarsfullt, respektfullt och etiskt sätt. Det är en grundprincip i vår verksamhet och en del i vårt DNA.


Samarbete är nyckeln
En viktig del av UX-sfären är att kunna kommunicera på ett effektivt sätt. När man designar nya produkter och funktioner är samarbete och sammanhållning två av de viktigaste faktorerna att ta hänsyn till. Om det inte är tydligt och användarvänligt för dem som utvecklar det – hur kommer kunderna att förstå hur man använder det!?


Röstgränssnitt – omformar digitala produkter
Röstgränssnitt, eller VUI (Voice User Interfaces) är en del av de många förändringarna inom UX. Vi ser detta som en viktig del av UX och bygger upp den större bilden att UX både är visuell och verbal.


Sammanfattningsvis:
UX är en del av den digitala evolutionen som ständigt förändras och växer. Vi omfamnar det och ser fram emot vad framtiden har att erbjuda!

Vi är här för att hjälpa dig att komma igång med dina forskningsstudier eller genomföra omodererade testsessioner på global nivå! Kontakta vårt säljteam: sales@feedbackfrog.com