Mars är inte över ännu, men FeedbackFrog-teamet ligger före vår tidplan, bra jobbat!

I november 2022 bröt vi ner tillväxtmålen för FeedbackFrog i en konkret plan som teamet kunde arbeta mot mellan november 2022 och mars 2023.

Vårt team genomförde en serie OKR-workshops. Resultatet? Teamet har haft en tydlig bild av vart vi vill nå och vad som krävs av varje individ för att komma dit och när, men också hur vi ska tackla de utmaningar vi tror kan dyka upp längs vägen.

Teamet har varit skarpt i att prioritera vad som är fokus och vad som kan vänta, och vi har alla känt oss trygga med att genom att följa planen varje dag närmar vi oss vårt mål.

Q2, här kommer vi 🚀 Jimmie Berggren Tim Edmonds Linnea Janving Anna Sköld Mimmi Berg Jacob Cengiz
Har du en klar bild av vad du vill uppnå och vart du vill gå med ditt företag, men behöver hjälp med att specificera vägen till målet för att kunna fokusera på det som är viktigast för att uppnå framgång? Jag rekommenderar starkt att du tar kontakt med Christopher Marken